Engineering

Categories Reviews (0 Rating)

0 learners taking this course

Η επίλυση προβλήματος επιτυγχάνεται με τη μέθοδο με την οποία ενεργούν οι μηχανικοί (engineering), σπάζοντας το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη: (Ask→ Imagine→ Plan→ Create→Improve→Ask) Τα παιδιά ασκούνται στην ομαδική εργασία,στην κριτική σκέψη, στην επικοινωνία με την ομάδα για την επίτευξη του κοινού στόχου και μαθαίνουν να εκφράζουν τη διαδικασία της σκέψης τους με νέους τρόπους. Οι δραστηριότητες engineering, που αφορούν τα πιο μικρά παιδιά, εξάπτουν την φυσική περιέργεια της ηλικίας αυτής, αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικές, γλωσσικές, φυσικές, αλλά παράλληλα ξεκλειδώνουν και τη δημιουργικότητα των παιδιών, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να αναρωτιούνται, να φαντάζονται και να δημιουργούν  όπως και να αναγνωρίζουν, πως ακόμη και η αποτυχία  και το λάθος, είναι απαραίτητα στοιχεία της επιτυχίας. Για τα πιο μεγάλα παιδιά οι κατασκευές είναι πιο σύνθετες και απαιτητικές. Οι απλές μηχανές (γρανάζια, μοχλοί, τροχαλίες κ.ά.) και οι μηχανισμοί (σύνθετες μηχανές), είναι γνώσεις, που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου και δημιουργούν συσχετισμούς, για το πως λειτουργούν οι μηχανές στον πραγματικό κόσμο.

Lessons

Lillipoutian Engineers

Preview

Engineering | Preschool
Lillipoutian Engineers is designed for Kindergarten students (4 and 5 years old). Children take their first steps in the world of science, technology and engineering.

Young Engineers

Engineering | Elementary
Young Engineers is designed for early primary school pupils and enables them to be transformed into small scientists. By watching the world around them, children learn to wonder what’s going on in nature, how something works or what a device does.

STEM in Action!

STEM in Action!

Engineering | Elementary
STEM in Action! is a continuation of the “Young Engineers” program. Armed with the appropriate equipment, the small engineers are ready to deal with any problem. The right structure of a constraction, motion and mechanical advantage are now familiar topics.

Introduction to Automation

Engineering | Elementary
Introduction to Automation is designed for elementary students where, through teamwork around the construction of a robotic model, children live an exciting and entertaining experience that they do not want to end!

Each construction follows a “code” that is the product of the students’ computational thinking and is realized in the digital environment of MIT Scratch 2.0. The whole creating process is done with the LEGO WEDO 2.0.

Spike Prime (January 2020)

Complexity: Easy

spike alive

Engineering | Elementary, High School
LEGO® Education SPIKE ™ Prime is the all-new way to get students into STEAM and educational robotics, helping them develop their self-esteem.

Students aged 11-15 build and program fun robots and smart devices! SPIKE Prime enhances the development of students’ critical thinking as well as solving complex problems through a fun process where they learn through playing.

Educational Robotics

Engineering | High School
Educational Robotics is designed for high school students. Engaging in group activity, building a functionally autonomous and complex robot helps them to release their creative power and at the same time to empirically understand the concepts hidden behind Physics in an exciting way.

Junior Engineering Academy

Engineering | High School
This program is a product of the collaboration of the non-profit organization STEM Education and the Junior Engineer Academy network. The program covers a variety of modern technology chapters, including engineering, electronics, computer science and 3D object design.

Detective C.S.I.

High School
In the Detective C.S.I. students will work like modern researchers in forensic laboratories and will learn the basic principles of forensic research based mainly on the sciences of Physics, Chemistry and Biology. They will be asked to investigate mystery cases using a combination of tools and techniques of criminology such as collection and analysis of fibers, hair, collection and identification of fingerprints, analysis of blood groups, etc. In the course of the research, the members of the team will have to work together perfectly to collect the data and analyze it, in order to be able to solve the mystery!

Detective C.S.I.

High School
In the Detective C.S.I. students will work like modern researchers in forensic laboratories and will learn the basic principles of forensic research based mainly on the sciences of Physics, Chemistry and Biology. They will be asked to investigate mystery cases using a combination of tools and techniques of criminology such as collection and analysis of fibers, hair, collection and identification of fingerprints, analysis of blood groups, etc. In the course of the research, the members of the team will have to work together perfectly to collect the data and analyze it, in order to be able to solve the mystery!

Nanotechnology

High School
Nanotechnology program is a short-term laboratory where students will discover a new world, the nano-world.

Nanotechnology

High School
What is nanotechnology and why is it so useful? What makes this technology so special and what can it offer?

Advanced Training Robotics (Mindstorms EV3)

High School, Lyceum
his program provides students with advanced knowledge, introducing them to the logic of solving a problem and the methodology to be followed to complete a demanding project. It promotes teamwork and puts children in the process of self-assessment and continuous improvement.

Thales and the Bee

Preschool
With the educational program “Thales and the Bee” the kindergarten children will get to know the world of Mathematics while playing with the Beebot.

A bee without wings

Preschool
In this educational program the children will get to know a bee different from the others.

Thalis and the bee

preschool
This educational program is for kindergarten teachers who want to integrate Mathematics into preschool in an innovative different way.
The importance of planning and implementing educational interventions at the kindergarten level based on the subject of mathematics is emphasized in the international literature as many of the mathematical concepts are formed and developed already from preschool age.

Levers & Linkages

Νηπιαγωγείο
Το TechCard είναι ένα απλό σύστημα κατασκευής ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σχολεία. Χρησιμοποιεί απλά υλικά και συστατικά ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατανοήσουν την αρχή λειτουργίας της κάθε κατασκευής.

Levers & Linkages

Νηπιαγωγείο
Ο STEM Education σας προτείνει να γνωρίσετε μία νέα δραστηριότητα για τους μικρούς μαθητές με το εκπαιδευτικό πακέτο TechCard. Τα πακέτα τάξης TechCard περιλαμβάνουν έξυπνες κατασκευές που εντυπωσιάζουν τα παιδιά. Με τη χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου και σε συνδυασμό με απλά υλικά όπως ψαλίδι και χρώματα, υλικά με τα οποία οι μαθητές του νηπιαγωγείου είναι ήδη εξοικειωμένοι, θα δημιουργήσουν ευφάνταστα μοντέλα.

Thales and the Bee

With the educational program “Thales and the Bee” the kindergarten children will get to know the world of Mathematics while playing with the Beebot. Through playful activities and rich educational material, young students will learn pre-mathematical concepts such as grouping based on specific criteria, patterns, classification, balance, equality, shapes and spatio-temporal concepts such as orientation, coordinates and measurement of length.

Youngster Engineers

Kindergarten
The educational program “Youngster Engineers” is designed for Kindergarten students (4 and 5 years old). Children take their first steps in the world of Science, Technology and Engineering.

Simple Machines

1st & 2nd Grade Elementary School
The Simple Machines educational program is designed for primary and secondary school students and enables them to transform into young scientists.

Levers & Linkages

Νηπιαγωγείο
Τα πακέτα TechCard παρέχουν ένα απλό σύστημα κατασκευής ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σχολεία. Αποτελούνται από ένα εύχρηστο σύνολο μηχανικών στοιχείων που επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν τους βασικούς απλούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση του κόσμου γύρω τους. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν πολυάριθμα μοντέλα χρησιμοποιώντας απλά υλικά και συστατικά με τα οποία γίνεται κατανοητή η αρχή λειτουργίας της κάθε κατασκευής

COMPLEX ELECTRICAL MACHINES

2nd 3rd Grade
The educational program “Complex Electrical Machines” is a continuation of the program “Simple Machines”. Armed with the right supplies the little engineers are ready to face any problem.

Educational Robotics (WeDo – Scratch)

Length: 60 minutesComplexity: Standard

4th, 5th and 6th grade
The program is designed to provide information and awareness to the students of the last grades of primary school regarding educational robotics and automation.

Advanced Educational Robotics (Mindstorms EV3)

Middle school, High school
This program provides students with advanced knowledge, introducing them to the logic of solving a problem and the methodology to be followed to complete a demanding project.

From Electro to Transistor

High School
The building blocks of matter, the laws of nature, and the successive ideas of enlightened people over the centuries have created the digital world in which we live.

Physics for 1st grade High School

1st grade High School
This course through its activities brings students in contact with the most basic concepts of physics, teaches how to measure fundamental physical quantities and the scientific methodology of experimental research.

Mechatronics

High School, Lyceum
Mechatronics or mechatronics is the study and construction of intelligent mechanical systems, mentions to the combination of the sciences of Mechanical Engineering, Electronics – Electrical Engineering and Informatics in the design and manufacture of products and processes.

Microbit with MicroPython

Microbit με MicroPython

High School
In this program students program with Python (MuEditor-MicroPython) real sensors via a microcontroller – pocket BBC micro:bit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *