Αγωνιστική εκπαιδευτική ρομποτική

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές προχωρημένη γνώση, εισάγοντας τους στη λογική της επίλυσης ενός προβλήματος και στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση ενός απαιτητικού project. Προάγει την ομαδική εργασία και βάζει τα παιδιά στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.

Οι μαθητές θα μάθουν να λειτουργούν ομαδικά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις κατασκευαστικές προκλήσεις, απελευθερώνοντας έτσι τις δημιουργικές τους δυνάμεις στην κατασκευή στιβαρών, ευφυών και αυτόνομων ρομποτικών μοντέλων που θα επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Παράλληλα, θα εμβαθύνουν στον προγραμματισμό τόσο στο χειρισμό των κατάλληλων αυτοματισμών, όσο και στη δημιουργία προχωρημένων αλγορίθμων.

Οι μαθητές θα διδαχθούν από εκπαιδευτικούς έμπειρους και με σημαντικές διακρίσεις  στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Έτσι, προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στον  ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ειδικά για μαθητές Γυμνασίου, ένα βήμα πριν την παγκόσμια Ολυμπιάδα της διεθνής Οργάνωσης WRO. Οι μαθητές που θα ξεχωρίσουν εκεί, εισάγονται αυτόματα στις σχολές που επιθυμούν!

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διάκριση σε αυτό το επίπεδο απαιτεί ενασχόληση συνεχή και προσομοιάζει με έναν αθλητή που προσπαθεί τέλεια να ολοκληρώσει το αγώνισμα του. Η γνώση που θα αποκτήσουν οι μαθητές τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν βιωματικά έννοιες μαθηματικών και προγραμματισμού και επίσης να μπορούν να επικοινωνούν ισότιμα με άλλους μαθητές από τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες

Σκοπός προγράμματος

Η εκπαιδευτική διαδικασία εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και διδάσκει πως περνάμε από τη σύλληψη μιας ιδέας στη δημιουργία του κατάλληλου αλγορίθμου και τον προγραμματισμό της κατασκευής. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες «αποκωδικοποίησης μιας πρόκλησης», χαρτογράφησης μιας πίστας, προχωρημένες κατασκευαστικές τεχνικές, καθώς και τεχνικές αλγορίθμων με γνώμονα πάντα τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Επίσης η δυνατότητα να κατανοήσουν έννοιες μαθηματικών και προγραμματισμού που δεν διδάσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: 10-17 ετών
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 μαθήματα
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 10-12 μαθητές

  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: νοητικά δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αναζήτηση Μοτίβων, πολύπλοκοι Αλγόριθμοι & Προχωρημένες Προγραμματιστικές Τεχνικές (Ακολουθίας Γραμμής, κ.α.)

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή, εκμάθηση και ανάκληση δεξιοτήτων στη χρήση των πολλών αισθητήρων του Mindstorms EV3 και στην κατασκευή αυτοματισμών στις ρομποτικές κατασκευές

Ενότητα 2η: Εξάσκηση στη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων για την λειτουργική αυτονομία των ρομποτικών κατασκευών  (αποφάσεις, επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες)

Ενότητα 3η: Εφαρμογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην κατασκευή και λειτουργία προχωρημένων ρομποτικών κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένων μέσω της διαθεματικότητας και προγραμματισμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Ενότητα 4η: Μελέτη της ζωγραφικής και της μουσικής με τη χρήση Mindstorms EV3 – χρήση μοτίβων στις παραπάνω τέχνες

Τμήματα:

Αγωνιστικό LEGO EV3 για μαθητές Δημοτικού (10-12 ετών)
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο τμήμα θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ρομποτικής, όπως την ολοκλήρωση ενός προγράμματος LEGO WeDo, κ.ά. Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του STEM Education και η ομαδοσυνεργατική/ανακαλυπτική μέθοδος διδασκαλίας.

Αγωνιστικό LEGO EV3 για μαθητές Γυμνασίου (13-16 ετών)
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο τμήμα θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ρομποτικής, όπως την ολοκλήρωση ενός Αγωνιστικού προγράμματος για μαθητές Δημοτικού, LEGO WeDo, κ.ά. Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του STEM Education και η project oriented μέθοδος διδασκαλίας.

Αγωνιστικό Advanced LEGO EV3 για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου
Τα τμήματα δημιουργούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη ομάδων που θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνει ο WROHellas, όπως ο πανελλήνιος διαγωνισμός ή ο προκριματικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Για περισσότερες πληροφορίες: https://wrohellas.gr/
Τα παιδιά που συμμετέχουν στο τμήμα θα πρέπει να έχουν σημαντικές γνώσεις ρομποτικής και η επιλογή τους θα γίνεται αποκλειστικά από τους εκπαιδευτές STEM Education. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε ομάδες δύο ή τριών μαθητών, οι οποίες θα διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (πακέτο/α LEGO Mindstorms EV3 και φορητός υπολογιστής). Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων θα χρησιμοποιείται η project oriented μέθοδος διδασκαλίας, η οποία θα στηρίζεται στην εκάστοτε πίστα του διαγωνισμού.

Back to: Engineering