Ο STEM Education (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών) αναπτύσσει  ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα  ετήσιας διάρκειας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στηρίζεται σε προγράμματα  κάποιων από τα εγκυρότερα πανεπιστήμια του κόσμου (MIT, Carnegie Mellon, Tufts) όπως επίσης και καταξιωμένων εκπαιδευτικών που αποτελούν την επιστημονική ομάδα μας

Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για το Μέλλον τους;

Η απάντηση είναι … “απλή”:

Η μεθοδολογία STEM δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη μας. Η εκπαίδευσή τους λοιπόν εκτός από τα θέματα των Φ.Ε., της Μηχανικής, των Μαθηματικών κλπ, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εκπαίδευση σε θέματα όπως: την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της εναπομένουσας βιοποικιλότητας, την προστασία και την πρόσβαση σε πηγές νερού κ.α. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα – προκλήσεις τα οποία όμως έχουν περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιδράσεις. Ένα έθνος με βαθιές γνώσεις όχι μόνο διαβάζει, αλλά υπολογίζει, εξετάζει και καινοτομεί.

Ως επιστημονικός σύμβουλος του WRO Hellas, ο STEM Education αναπτύσσει τους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής με αυτή την κατεύθυνση, ο ίδιος προσανατολισμός υπάρχει και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουμε.

Από το 2015 αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και διεξάγουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση, είτε στην τυπική, είτε στην άτυπη μορφή της.

Σκοπός μας είναι:

  • Η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας & του πνεύματος συνεργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στη χώρα μας.
  • Η ανάπτυξη εφαρμογών των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους και εφαρμογές του Engineering και του Coding με έμφαση στην εκπαιδευτική  ρομποτική.
  • Η ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης και η ενίσχυση της σχολικής επίδοσης που αφορά την καλύτερη και αποδοτικότερη κατανόηση των πρακτικών μαθημάτων – φυσική, μαθηματικά, πληροφορική.
  • Η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών με όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
  • Η εισαγωγή του Engineering και του Coding στην εκπαιδευτική διαδικασία, με άμεση προτεραιότητα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το κεφάλαιο των «Απλών Μηχανών» είναι εκτός αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η συνεισφορά του οργανισμού μας για τη διδαχή του είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τί είναι STEM;

Γιατί είναι όμως τόσο σημαντικό το STEM για εμάς;

STEM είναι μια εκπαιδευτική μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε ουσιαστικά για να προάγει γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες λείπουν από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Οι λεγόμενες 7Cs Skills του 21ου αιώνα, είναι ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για έναν άνθρωπο του μέλλοντος. Φανταστείτε πόσα νέα επαγγέλματα θα υπάρχουν σε 20 χρόνια από τώρα και πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος και οι κοινωνικές του ανάγκες. Εάν πιστεύουμε ότι η δουλειά μας ως εκπαιδευτικοί είναι κυρίως να προετοιμάζουμε τους μαθητές για ένα επιτυχημένο και ικανοποιητικό μέλλον, θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να ενισχύσουν αυτές τις δεξιότητες.

7Cs Skills είναι: Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Συνεργασία, Επικοινωνία, Πληροφορική και Εκπαίδευση στις ΤΠΕ, Διαπολιτισμική Κατανόηση και Αυτοδυναμία Σταδιοδρομίας και Μάθησης.

Επιπλέον έχουμε υιοθετήσει στις δράσεις μας και στη θεματολογία των προγραμμάτων μας τους 17 στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχους που προωθούμε πολύ ενεργά και μέσω του Πανελλήνιου Διαγωνισμού εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas που έχουμε την τιμή να είμαστε ο επιστημονικός σύμβουλος.

stochoi-viosimhs-anaptyxhs

Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley, η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”!

Ένα έθνος με βαθιές γνώσεις όχι μόνο διαβάζει, αλλά υπολογίζει, εξετάζει και καινοτομεί.  Σε όλο το κόσμο οι υπεύθυνοι για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής παραδέχονται ότι οι χώρες τους έχουν μείνει πίσω στον τομέα των μαθηματικών και της επιστήμης. Η εκπαίδευση στο STEM αποτελεί πλέον οικονομική επιταγή διότι το σύνολο σχεδόν από τα 30  αναπτυσσόμενα επαγγέλματα μέσα στην επόμενη δεκαετία θα απαιτήσουν τουλάχιστον κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής, και μαθηματικών.

Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερο νόημα από ποτέ για τις κυβερνήσεις, τα σχολεία και τα άλλα θεσμικά όργανα σε όλο τον κόσμο να επενδύσουν στην εκπαίδευση STEM. Σε όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν το STEM στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια και στα παιδαγωγικά της τριτοβάθμιας.

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

5 πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά τους δεξιότητες STEM από μικρή ηλικία

Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι πρώτες εμπειρίες είναι σημαντικές για τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξε ένα ισχυρό κίνημα για την καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό με την ανάγνωση βιβλίων, ακρόαση τραγουδιών και παιδικών ποιημάτων, την δημιουργία παιχνιδιών λέξεων και παρατήρησης.

Αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχιστεί, δεδομένης της σπουδαιότητας των πρώτων δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ανάγνωσης και του πώς αυτό οδηγεί σε μεταγενέστερη επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή.

Αλλά εκτός από τις πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες, θα πρέπει επίσης να προωθούμε τις πρώιμες δεξιότητες STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι το φυσικό σημείο εκκίνησης για τη μάθηση STEM, καθώς τα μικρά παιδιά είναι περίεργα και θέλουν να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους. Τα παιδιά είναι πολύ ικανοί μαθητές STEM και οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους συχνά υποτιμούνται σε μεγάλο βαθμό από εκπαιδευτικούς και γονείς.

Με τη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα STEM

1.Ενθαρρύνονται τα παιδιά να παρατηρούν τα πράγματα

Η παρατήρηση είναι η πιο θεμελιώδης επιστημονική διαδικασία. Δημιουργούμε υποθέσεις και συλλέγουμε δεδομένα από παρατηρήσεις. Μέσω εξάσκησης, τα παιδιά μπορούν να κινηθούν από την παρατήρηση των γενικών χαρακτηριστικών σε πιο λεπτομερή ή επιστημονικά χαρακτηριστικά.

2.Ενθαρρύνονται τα παιδιά να περιγράψουν τα πράγματα που βλέπουν ή κάνουν

Καλούνται τα παιδιά να περιγράψουν τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων που βλέπουν και κάνουν. Ομοίως, όταν το παιδί  κτίζει κάτι, του ζητάμε  να περιγράψει τι κάνει (ή έκανε).

3. Ρωτάμε τα παιδιά «τι» παρά «γιατί»

Ερωτήσεις που εστιάζουν στο τι μπορεί να δει ή να κάνει το παιδί, αντί για το αίτιο. Αυτό θα επιτρέψει στα παιδιά  να απαντήσουν με σιγουριά στις ερωτήσεις και να νιώσουν την επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά να απαντήσουν στο  «Τι συμβαίνει με τις φυσαλίδες;» από το «Γιατί οι φυσαλίδες κολλάνε μαζί;» και έτσι προωθείται περαιτέρω συζήτηση μεταξύ εσάς και του παιδιού σας.

4. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τη συσχέτιση «ένα προς ένα»

Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν κάτι παραπάνω από το να μετράνε απλά. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν μια συσχέτιση μεταξύ των αριθμών: ότι το «ένα» ισούται με ένα αντικείμενο, το «δύο» ισούται με δύο αντικείμενα, το «τρία» αντιστοιχεί σε τρία αντικείμενα κ.ο.κ.

5. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να υπολογίζουν τον χώρο γύρω τους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν πού βρίσκονται στον χώρο. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν πολύπλοκες λογικές σχετικά με τον κόσμο γύρω τους, με τη σωστή καθοδήγηση.

Το να περιμένει κανείς να ξεκινήσει το παιδί του το σχολείο για να μάθει για το STEM είναι εξίσου λάθος, όσο το να περιμένει να ξεκινήσει το σχολείο για να μάθει ανάγνωση. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να είναι ικανοί και βέβαιοι μαθητές STEM από νεαρή ηλικία.

Ο STEM Education σας προσκαλεί να εγγράψετε τα παιδιά σας σε όποιο από τα ετήσια προγράμματα επιλέξετε. Τα προγράμματα STEM συμπληρώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και δεν διδάσκονται σε καμία βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.