Συμμαχία STEM

Ο STEM Education έχει ως κύριο στόχο την εξάπλωση της μεθοδολογίας STEM σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, κρατική και ιδιωτική. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αναζητούμε συνεργασίες με διάφορους φορείς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς.

Εταιρείες - CSR

Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα στη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Ήδη ο STEM Education έχει εκπονήσει πλήθος δράσεων, με κύρια επιδίωξη των εξοπλισμό των σχολείων της χώρας με εκπαιδευτικά πακέτα STEM. Αναζητούμε υποστηρικτές για τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούμε, για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Για να εισαχθεί το STEM στη βασική εκπαίδευση απαραίτητος σύμμαχος είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αλλάζουμε την εκπαίδευση, αλλάζουμε την κοινωνία, αλλάζουμε την οικονομία. STEM σημαίνει ανάπτυξη.

Βασική προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση. Απαιτούνται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις τις οποίες στηρίζει οικονομικά η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των μεγάλων εταιρειών σε κάθε χώρα.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα - Οργανισμοί

Ο STEM Education επιδιώκει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ώστε να εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για (ει δυνατόν) όλα τα σχολεία. Ήδη ο STEM Education έχει εκπονήσει πλήθος δράσεων, με κύρια επιδίωξη των εξοπλισμό των σχολείων της χώρας με εκπαιδευτικά πακέτα STEM. Σε αγαστή συνεργασία με τον WRO Hellas, στόχος είναι ο εξοπλισμός τουλάχιστον 200 σχολείων Α’βάθμιας & Β’θμιας κάθε χρόνο.

STEM Business Workshops

O STEM Education έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία επιχειρηματικής εκπαίδευσης STEM Business Workshops. Σκοπός των δράσεων είναι να αναδειχθεί η χρησιμότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEM, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, αλλά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η εκπαίδευση STEM είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο στις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές επαγγελματικές εκπαιδεύσεις.

Μέσω της εκπαίδευσης STEM οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν βιωματικά τι είναι ο κόσμος γύρω τους και τις βασικές αρχές και νόμους που τον διέπουν. Φυσική, μαθηματικά, χημεία, τεχνολογία, πληροφορική, μηχανική συνδέονται ως γνωστικά αντικείμενα και αλληλοεπιδρούν ενταγμένα μέσα σε projects. Η συμμετοχή σε ομαδικά projects είναι κύριο συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι έχοντας πάντα στα χέρια τους εκπαιδευτικό υλικό, χειροπιαστό και όχι αφηρημένο, καλούνται να δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα (problem solving philosophy) συνεργαζόμενοι σε ομάδες, εισερχόμενοι βιωματικά στη λογική του project management.

Σχεδιασμός εκδηλώσεων για το STEM & την εκπαιδευτική ρομποτική

Ο STEM Education μπορεί να αναπτύξει tailor made εκδηλώσεις STEM & εκπαιδευτικής ρομποτικής για επιχειρήσεις που θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους πάνω στη φιλοσοφία STEM ή για επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν event τα οποία θα έχουν περιεχόμενο την τεχνολογία της ρομποτικής και των αυτοματισμών.

Αφήστε τον σχεδιασμό της εκδήλωσης σας στους ειδικούς του STEM, κάντε ένα STEM Event!

Χώροι εκπαιδευτικών δράσεων

Στόχος του STEM Education είναι κάθε παιδί στη χώρα να λάβει εκπαίδευση STEM. Είναι λοιπόν εν δυνάμει συνεργάτες μας προς αυτήν την κατεύθυνση μουσεία, εκπαιδευτικά εργαστήρια, χώροι διεξαγωγής βιωματικών εργαστηρίων, επιστημονικοί όμιλοι, πολυχώροι εκπαίδευσης και πολιτισμού, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα αρωγής & προστασίας παιδιών & εφήβων κ.α.

Βοηθήστε μας να συστήσουμε το STEM σε όλα τα παιδιά!

Κέντρα Ειδικής Αγωγής

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής. Η εμπειρία μας στις έως τώρα συνεργασίες μας δείχνει ότι η ενασχόληση με το STEM (προσαρμοσμένη για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες) ωφελεί στην κοινωνικοποίηση (αφού οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες), στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών της καθημερινότητας, στην ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, στην αναγνώριση χρωμάτων-σχημάτων και στην εκπαιδευτική ανάπτυξη εν γένει.

Εργαστήρια εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Ο STEM Education είναι ανοιχτός σε εκπαιδευτικές συνεργασίες με τα ιδιωτικά εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η εκπαιδευτική ρομποτική, τόσο μέσα από τους διαγωνισμούς του WRO Hellas, όσο και με την εξάπλωση της στην εκπαιδευτική κοινότητα, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο ως προς την ανάπτυξη του STEM. Ως Οργανισμός επιδιώκουμε τα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής να εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και προγράμματα STEM, για τα οποία μπορούμε να τους παρέχουμε εκπαιδευτική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Σχολεία

Ο STEM Education ήδη διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα STEM σε πάνω από 50 δημόσια σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα STEM για τους μαθητές των σχολείων. Ελάτε να σχεδιάσουμε από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM που θα εισάγει τα παιδιά σας στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας!

Ιδιωτικά σχολεία

Ο STEM Education διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα STEM σε πολλά ιδιωτικά σχολεία (όπως για παράδειγμα στο Ανατόλια).

Σε συνεργασία με το σχολείο αναλαμβάνουμε τη  δημιουργία ομίλων ως After School Activities. Τα προγράμματα καλύπτουν όλο το ηλικιακό  φάσμα από 4+ έως και 15+. Είναι κατανοητό ότι για κάθε ιδιωτικό σχολείο απαιτείται και η αντίστοιχη προσαρμογή της εκπαιδευτικής μας πρότασης.  Είμαστε στη διάθεσή σας για τον σχεδιασμό από κοινού της συνεργασία μας

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης

Επιδίωξη μας είναι στο εγγύς μέλλον το STEM να μπει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια μέση εκπαίδευσης αντίστοιχα οφείλουν να το εντάξουν από τώρα στις παροχές τους. Η κλιμακούμενη ζήτηση για προγράμματα STEM δεν είναι παροδική, το STEM ήρθε για να αλλάξει την εκπαίδευση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τον σχεδιασμό από κοινού της συνεργασία μας.

Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Επιδίωξη μας είναι στο εγγύς μέλλον το STEM να μπει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών θα μπορούσαν να εντάξουν προγράμματα STEM και να τα απευθύνουν στους μαθητές τους δίνοντας τους ολοκληρωμένη λύση και υποστήριξη. Η κλιμακούμενη ζήτηση για προγράμματα STEM δεν είναι παροδική, το STEM ήρθε για να αλλάξει την εκπαίδευση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τον σχεδιασμό από κοινού της συνεργασία μας.

Παιδικές κατασκηνώσεις

Η φιλοσοφία του STEM είναι σε απόλυτη αρμονία με τις καλοκαιρινές ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η διαδραστική συμμετοχή και εξάσκηση σε εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, δημιουργικά, επιστημονικά και άλλα καινοτόμα δρώμενα, όχι μόνο θα βοηθήσει τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν, αλλά κυρίως θα δώσει σε αυτά τη δυνατότητα μέσω της εξερεύνησης να μάθουν πώς να «μαθαίνουν», να αποκτήσουν καινούριους φίλους, νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις και να λειτουργούν πιο αυτόνομα, έτσι ώστε να αρχίσουν τη νέα χρονιά γεμάτα δύναμη και ζωντάνια.

Επιδίωξη μας είναι κάθε κατασκήνωση στη χώρα να διαθέτει θερινό σχολείο εκπαίδευσης STEM. Γνώσεις και ψυχαγωγία κάθε καλοκαίρι!