Δημοτικό

new-page-cover-dhmotiko

Στόχος των προγραμμάτων του STEM Education είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ανθρώπων, που χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλες τις θετικές επιστήμες, σε συνδυασμό μεταξύ τους, να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα (problem solvers) και να συμμετέχουν με αξιώσεις στον μελλοντικό ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Στα Προγράμματα STEM Education η δημιουργία στηρίζεται στο Εμείς και όχι στο Εγώ, η φαντασία και η ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργούν τα νέα προϊόντα και η βιωματική κατανόηση των Φυσικών Επιστημών αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του αιώνα που διανύουμε.

Προγράμματα Α'-Δ' Δημοτικού

Junior Engineers

Α’ Δημοτικού
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Junior Engineers,  τα παιδιά  μεταμορφώνονται σε μικρούς επιστήμονες!
Ως Νεοι Μηχανικοί τα παιδιά ξεκινούν το ταξίδι τους παίζοντας και δημιουργούν τον πρώτο τους κώδικα αλγοριθμικά, ώστε το Sandwich (Kids First Coding) να εκτελέσει επιτυχώς την αποστολή του.

Power Engineers

Γ’ Δημοτικού
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Power Engineers, τα παιδιά ξεδιπλώνουν τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους!
Εισάγουν στις κατασκευές τους στοιχεία Ηλεκτρισμού, παίζοντας με τις βασικές φυσικές έννοιες της Ενέργειας, της Μάζας, της Δύναμης και του Χρόνου!

Automation Engineers

Δ’ Δημοτικού
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Automation Engineers, τα παιδιά δημιουργούν τους πρώτους Αυτοματισμούς τους και τις πρώτες τους εφαρμογές (Physical Computing)!

Creative Engineers

Β’ Δημοτικού
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Creative Engineers,  τα παιδιά  μεταμορφώνονται σε μικρούς Μηχανικούς!
Τα παιδιά ξεκινούν το ταξίδι τους και εισάγονται για πρώτη φορά στις αρχές της προγραμματιστικής λογικής (Scratch Jr). Παίζοντας δημιουργούν τον πρώτο τους κώδικα και κατανοούν τι σημαίνει αλγοριθμικός τρόπος προγραμματισμού!

Προγράμματα Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

maker-space
educational-robotics