Δημοτικό

Στόχος των προγραμμάτων του STEM Education είναι η ενδυνάμωση των μαθητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν σε έναν όλο και πιο περίπλοκο και τεχνολογικό κόσμο. Χρησιμοποιώντας συνδυασμό στοιχείων από όλες τις θετικές επιστήμες, τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα (problem solvers) και να συμμετέχουν με αξιώσεις στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται ταχύτατα, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στα Προγράμματα STEM Education η δημιουργία στηρίζεται στο Εμείς και όχι στο Εγώ, η φαντασία και η ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργούν τα νέα μοντέλα και η βιωματική κατανόηση των Φυσικών Επιστημών αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του αιώνα που διανύουμε.

Προγράμματα Α'-Δ' Δημοτικού

Junior Engineers

Α’ Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Junior Engineers είναι ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να εισάγει τους μικρούς μας φίλους στο κόσμο του STEM με παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα κατανοητό τρόπο.

Creative Engineers

Β’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα είναι Creative Engineers δομημένο με τέτοια μορφή, ώστε από απλές έννοιες και μικρές κατασκευές, στο τέλος να έχουν την ικανότητα να προγραμματίζουν, να δίνουν κίνηση και «αισθήσεις» στα μοντέλα τους.

Power Engineers

Γ’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα Power Engineers ενσωματώνει την κατασκευή Σύνθετων Ηλεκτρικών Μηχανών, την πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό με MicroBit και παιχνίδι με το αυτόματο ρομποτικό σύστημα TPBot

Automation Engineers

Δ’ Δημοτικού
Στο πρόγραμμα θα ασχοληθούμε τόσο με τη Μηχανική όσο και με τον Προγραμματισμό αυτόματων μηχανών.

Εξερευνώντας το φυσικό μας κόσμο

Μεγάλος Κόσμος για Μικρούς Ανθρώπους

Α’ – Γ’ Δημοτικού
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση έχουν ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει.

Προγράμματα Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

maker-space
educational-robotics