Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας

Σομαλακίδης Ιωάννης

Πρόεδρος

Μπακάλογλου Μιχάλης

Μικρό Δημοτικό

Βέρρας Παναγιώτης

Γυμνάσιο

Λούβρης Αριστείδης

Εκπρόσωπος

Σαζακλίδης Νίκος

Ποδόσφαιρο

Μαρκάκης Θέμης

ΕΠΑΛ

Χριστοπούλου Σοφία

Νηπιαγωγείο

Λαδιάς Αναστάσιος

Μεγάλο Δημοτικό

Αμπαριώτης Απόστολος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του WRO Hellas είναι ο κύριος Αντώνης Τζες, καθηγητής στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜ&ΤΥ) του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Η σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής, περιλαμβάνει τους πλέον αναγνωρισμένους επιστήμονες – ακαδημαϊκούς δασκάλους σε παιδαγωγικά και τεχνολογικά θέματα, με ιδρυτικά μέλη τους κ.κ. Παπαδόπουλο Ευάγγελο, Ρόμπερτ Κινγκ, Φαχαντίδη Νίκο, Παναγιωτακόπουλο Χρήστο, Μιχαηλίδη Παναγιώτη, Αναγνωστάκη Σίμο και Σούλτη Γεώργιο.

Αντώνης Τζες

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Γεώργιος Φεσάκης

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Γεώργιος Σούλτης

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής

Αναστάσιος Λαδιάς

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής