Γυμνάσιο

stem-alive-cover-gymnasio

Στόχος των προγραμμάτων του STEM Education είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ανθρώπων, που χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλες τις θετικές επιστήμες, σε συνδυασμό μεταξύ τους, να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα (problem solvers) και να συμμετέχουν με αξιώσεις στον μελλοντικό ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Στα Προγράμματα του STEM Education η δημιουργία στηρίζεται στο Εμείς και όχι στο Εγώ, η φαντασία και η ανάπτυξη ικανοτήτων  δημιουργεί τα νέα προϊόντα και η βιωματική κατανόηση των Φυσικών Επιστημών αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του αιώνα που διανύουμε.

Physical Computing & Python

Α’ Γυμνασίου
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές προσεγγίζουν τις επιστήμες μέσα από το STEM! Αναπτύσσουν έργα που “αισθάνονται” και ενεργούν στον πραγματικό κόσμο. Κατασκευάζουν ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμούς με τη χρήση του μικροελεγκτή micro:bit!

IoT & Σύγχρονες Εφαρμογές

Β’ Γυμνασίου
Το πρόγραμμα Εφαρμογές IoT πραγματεύεται όλες αυτές τις τεχνολογίες μέσα από μια σειρά εφαρμογών, όπως τα “έξυπνα” σπίτια, τα αυτόνομα οχήματα, οι “έξυπνες” πόλεις κ.α. Οι μαθητές δημιουργούν και προγραμματίζουν “έξυπνα” ΙοΤ συστήματα με μικροελεγκτές, αισθητήρες και ενεργοποιητές!

Future Innovators

Γ’ Γυμνασίου
Το πρόγραμμα Future Innovators απαρτίζεται από μια σειρά έργων (projects) που θα υλοποιήσουν οι μαθητές, κατανοώντας πραγματικά προβλήματα και δίνοντας καινοτόμες λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής! Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως ο σχεδιασμός και η εκτύπωση 3D, το υπολογιστικό νέφος, η μηχανική όραση και η τεχνητή νοημοσύνη!

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική τεχνολογία

Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου
Στo πρόγραμμα “Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία”, οι μαθητές θα γνωρίσουν βασικές αρχές ηλεκτρονικής ώστε να έχουν τον έλεγχο του τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, καθώς και να είναι σε θέση να κάνουν σωστές επιλογές.

STEM Robotics

Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου
Στo εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM Robotics τα παιδιά εμβαθύνουν στην Εκπαιδευτική Ρομποτική!
Συνδυάζουν πολύχρωμα δομικά στοιχεία και block-based Προγραμματισμό.  Επίσης, κατασκευάζουν διασκεδαστικά ρομπότ και έξυπνες συσκευές.