Γυμνάσιο

Στόχος των προγραμμάτων του STEM Education είναι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ανθρώπων, που χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλες τις θετικές επιστήμες, σε συνδυασμό μεταξύ τους, να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα (problem solvers) και να συμμετέχουν με αξιώσεις στον μελλοντικό ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται με ταχύτατο ρυθμό. Στα Προγράμματα του STEM Education η δημιουργία στηρίζεται στο Εμείς και όχι στο Εγώ, η φαντασία και η ανάπτυξη ικανοτήτων  δημιουργεί τα νέα προϊόντα και η βιωματική κατανόηση των Φυσικών Επιστημών αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του αιώνα που διανύουμε.

Physical Computing & Python

Α’ Γυμνασίου
Σε αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές εξερευνούν τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της Ηλεκτρονικής Κατανοούν και επαληθεύουν μέσω των μετρήσεων τους νόμους που διέπουν τη Φυσική (Physical Computing). Μέσα από συναρπαστικά projects, αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες και έμπνευση για την εξερεύνηση περαιτέρω της επιστήμης και της τεχνολογίας.

IoT & Σύγχρονες Εφαρμογές

Β’ Γυμνασίου
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Εφαρμογές IoT οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εμβαθύνουν σε θέματα προγραμματισμού με τη γλώσσα Python, θα κατανοήσουν θεμάτων φυσικής και μετρήσεων, θα επιλύσουν προβλήματα με χρήση αλγεβρικών μεθόδων και θα επεξεργαστούν συνόλων δεδομένων.

Future Innovators

Γ’ Γυμνασίου
Το πρόγραμμα Future Innovators απαρτίζεται από μια σειρά έργων (projects) που θα υλοποιήσουν οι μαθητές, κατανοώντας πραγματικά προβλήματα και δίνοντας καινοτόμες λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής! Σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως ο σχεδιασμός και η εκτύπωση 3D, το υπολογιστικό νέφος, η μηχανική όραση και η τεχνητή νοημοσύνη!

Advanced Robotics

Α’ -Β’ – Γ’ Γυμνασίου
Στο πρόγραμμα Advanced Robotics οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου, στην πραγματική τους διάσταση, αξιοποιώντας εξειδικευμένους αισθητήρες και εφαρμόζοντας προχωρημένες προγραμματιστικές τεχνικές, όπως λίστες και πίνακες.