Μηχανοτρονική – Arduino

Μηχανοτρονική – Arduino είναι η μελέτη και κατασκευή ευφυών μηχανικών συστημάτων, αναφέρεται στον συνδυασμό των επιστημών της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρονικής – Ηλεκτρολογίας και της Πληροφορικής στον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων και διαδικασιών.
Οι μαθητές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τις αρχές Mηχανοτρονικής με χρήση του Arduino, κατασκευάζοντας συστήματα που προσομοιάζουν βιομηχανικές διαδικασίες. Θα μάθουν να προγραμματίζουν επεξεργαστές και θα γνωρίσουν την χρήση αισθητήρων, ενεργοποιητών και κινητήρων χρησιμοποιώντας τους στην πράξη.
Το πρόγραμμα έχει στόχο να δημιουργηθούν μαθητές εξοικειωμένοι στο συνδυασμό μηχανικής, ηλεκτρονικών και πληροφορικής και ικανοί να εμβαθύνουν εύκολα σε πραγματικά συστήματα Mηχανοτρονικής στο ευρύτατο φάσμα των τομέων που η Mηχανοτρονική εφαρμόζεται.

 • Ηλικία: Γυμνάσιο – Λύκειο
 • 2 κύκλοι μαθημάτων
 • Αριθμός μαθημάτων: 15 ανά κύκλο
 • Διάρκεια μαθήματος: 90′
 • Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2022
 • Για πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 2106010162 και στο info@stem.edu.gr

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 • Περιγραφή περιβάλλοντος προγραμματισμού software hardware
 • Διαχείριση ψηφιακών εξόδων- Θεωρία LED
 • Διαχείριση ψηφιακών εισόδων – Button
 • Μεταβλητές και χρήσεις διακόπτη – Button Switch
 • Συστήματα απεικόνισης πληροφορίας – LCD
 • Διαχείριση DC κινητήρων – Motor

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 • Βιομηχανικά συστήματα μεταφοράς προϊόντων
 • Ταινιόδρομος
 • Ολοκληρωμένο σύστημα ταινιόδρομου – σφράγισης προϊόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 • Ρομποτικό σύστημα διάτρησης
 • Ρομποτικό σύστημα διάτρησης 1
 • Ρομποτικό σύστημα διάτρησης 2

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 • Χρήση καρτεσιανού επιπέδου σε βιομηχανικές εφαρμογές
 • Γερανογέφυρα μιας διάστασης
 • ΧΥ Τράπεζα 1 – Μηχανική Αρπάγη
 • ΧΥ Τράπεζα 2 – Σύστημα Σχεδίασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

 • Επικοινωνία μεταξύ Υπολογιστή και κατασκευών – Γραφικές απεικονίσεις
 • Ενσύρματη επικοινωνία – Σειριακή
 • Ασύρματη επικοινωνία – Bluetooth

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 • Ελεύθερη Κατασκευή
Lesson tags: Γυμνάσιο STEM Alive Εngineering & Coding
Back to: Engineering