Εργαστήρια Δεξιοτήτων STEM

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θέτουν στο επίκεντρο την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές να μην είναι απλώς παθητικοί αποδέκτες γνώσης, αλλά να μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, πώς να ανακαλύπτουν νέα γνώση, πώς να θέτουν στόχους, πώς να συνεργάζονται, αλλά και πώς να λαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ο μαθητής καλλιεργεί τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα – δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες και ενδυναμώνεται σε ατομικό επίπεδο (π.χ. αποκτά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει προβλήματα, μαθαίνει πώς να μαθαίνει), μαθαίνει να συμμετέχει ενεργά σε ομάδες (π.χ. αποκτά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τον αλληλοσεβασμό), εξελίσσεται σε ευαισθητοποιημένο και υπεύθυνο πολίτη της κοινωνίας, με έμφαση στην κατανόηση, την ερμηνεία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Ο STEM Education χαιρετίζει τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ως μια από τις μοναδικές δυνατότητες που δίνει το αναλυτικό πρόγραμμα για την εισαγωγή και διδασκαλία μέρους τους με τη μεθοδολογία STEM.

Σήμερα στο σχολείο καθώς δεν έχουν θεσμοθετηθεί εργαστήρια στις Φυσικές Επιστήμες, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν την μοναδική ευκαιρία για την εκπαιδευτική κοινότητα να εμβαθύνει σε κομμάτια της ύλης βασισμένα στη πειραματική διαδικασία.

Ο STEM Education έχει αναπτύξει και διαθέτει  πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με τη μεθοδολογία STEM, από το Νηπιαγωγείο έως και το Γυμνάσιο.

Κάθε Πρόγραμμα διδάσκεται σε 9 σχολικές ώρες και αποτελείται, από:

Ένα εκπαιδευτικό κιτ ανά δύο μαθητές

Δραστηριότητες για τους μαθητές

Αναλυτικό οδηγό για τον εκπαιδευτικό

ΔΩΡΕΑΝ δίωρη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού για την υλοποίηση του προγράμματος

Ο Εξοπλισμός STEM (εκπαιδευτικό κιτ) για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων βασίζεται σε πασίγνωστους επεξεργαστές ανοιχτής αρχιτεκτονικής, όπως micro:bit, Arduino και Raspberry. Προγραμματίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένες γλώσσες προγραμματισμού όπως το MIT Scratch ή το MakeCode της Microsoft στον γραφικό προγραμματισμό ή η Python και η C στον κειμενικό προγραμματισμό. Πλαισιώνεται από αξιόπιστους αισθητήρες ικανούς να μετρήσουν με ακρίβεια τα φυσικά μεγέθη που αφορούν την διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Υποστηρίζει κατάλληλα γραφικά εργαλεία ώστε τα παιδιά να μπορούν να δημιουργήσουν γραφικές απεικονίσεις των μετρήσεών τους, να τις αποθηκεύσουν και να τις επεξεργαστούν. Επίσης, διαθέτει μεγάλο αριθμό δομικών υλικών με τα οποία τα παιδιά μπορούν να χτίσουν διατάξεις πειραμάτων φυσικής, μοντέλα αυτοματισμών ή αυτόνομα ρομποτικά μοντέλα έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται παιχνίδι. Είναι εύχρηστα και λειτουργικά από θέμα ενέργειας στο σχολικό περιβάλλον, γιατί λειτουργούν με μπαταρίες και δεν χρειάζονται την παρουσία τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος στο θρανίο. Προγραμματίζεται εύκολα με κάθε υλικό μέσο προγραμματισμού tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνοδεύεται από δραστηριότητες οι οποίες συμβαδίζουν με την σχολική ύλη και την επεκτείνουν σε σύγχρονα θέματα που δεν καλύπτει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.

Micro-Scientists

Νηπιαγωγείο
Το πρόγραμμα “Micro-Scientists-Πειράματα STEAM και Φυσικών Επιστημών” αποτελεί μια διαδραστική και εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, σχεδιασμένο για να τα εισάγει στον κόσμο των επιστημών μέσω πρακτικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων!

Μεγάλος Κόσμος για Μικρούς Ανθρώπους

Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα «Μεγάλος Κόσμος για Μικρούς Ανθρώπους» , αποτελείται από 9 δραστηριότητες των 45′ η κάθε μία. Μέσα από παιχνίδι και πειραματισμό, τα παιδιά εξερευνούν βασικές έννοιες όπως το φως, ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, οι απλές μηχανές και πολλά άλλα!

Ταξίδι στην Καρδιά της Μηχανικής και της Επιστήμης: Build-it!

Α’-Β’ Δημοτικού
Το Πρόγραμμα “Ταξίδι στην Καρδιά της Μηχανικής και της Επιστήμης: Build-it!” είναι μια ιδανική εισαγωγή σε απλές δομές και μηχανισμούς. Τροχοί, άξονες, σύνδεσμοι και μοχλοί εξερευνώνται μέσα από ένα συναρπαστικό σύνολο μοντέλων.

STEAM Δημοτικού: Μάθηση μέσω Κατασκευών

Γ’-Δ’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα STEAM αποτελείται από 9 συναρπαστικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τους μαθητές με βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μαθηματικών (STEAM) με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Βουτιά στον Κόσμο της Μηχανικής και της Ενέργειας: Power-it!

Γ’-Δ’-Ε’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα «Power-it», αποτελείται από 9 δραστηριότητες των 45 λεπτών η κάθε μία. Το Power-it, είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα γεμάτο δράση που έρχεται να ταξιδέψει τα παιδιά σε ένα συναρπαστικό κόσμο όπου η μηχανική συναντά την ενέργεια!

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Τεχνολογία Υδρογόνου

Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού
Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εμπειρία για τα παιδιά, προωθώντας την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών.

Βουτιά στον Κόσμο της Τεχνολογίας Ελέγχου: Control-it!

Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού
Το Πρόγραμμα “Βουτιά στον Κόσμο της Τεχνολογίας Ελέγχου: Control-it!” είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα γεμάτο δράση που ταξιδεύει τους μαθητές στον συναρπαστικό κόσμο της Τεχνολογίας Ελέγχου μέσω της κατασκευής διαφόρων τύπων διακοπτών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων!

Ο “Πόλεμος” των Ρευμάτων: Έντισον vs Τέσλα

Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού
Το πρόγραμμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων _ Ηλεκτρισμός» , αποτελείται από 9 δραστηριότητες των 45 λεπτών η κάθε μία. Σε μια επέκταση των βιωματικών εργαστηρίων, εισάγεται η μέτρηση με μικροελεγκτή microbit, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την ακρίβεια της μέτρησης που χρειάζονται τα σύγχρονα πειράματα.

STEM Roots: Υδροπονική Καλλιέργεια στην τάξη

ΣΤ’ Δημοτικού
Το Πρόγραμμα “”STEM Roots” επικεντρώνεται στις καινοτόμες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Οι μαθητές κατασκευάζουν σε ομάδες υδροπονικά συστήματα ανάπτυξης φυτών και συμμετέχουν σε εννέα δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην αυτοματοποίηση των συστημάτων αυτών.

Tεχνητή Nοημοσύνη AI

ΣΤ’ Δημοτικού & Α’ Γυμνασίου
Το Πρόγραμμα “Τεχνητή Νοημοσύνη”, έχει ως στόχο να εισαγάγει τους μαθητές στον μαγικό κόσμο της AI και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς αυτή επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον μας. Μέσα από διαδραστικές και πρακτικές δραστηριότητες, οι μαθητές ανακαλύπτουν τη δύναμη της AI και κατανοούν πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά μας.

Weather IoT Wizards

A’ Γυμνασίου
To Πρόγραμμα “Weather ΙοΤ Wizards” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEM που έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους μαθητές στην περιβαλλοντική επιστήμη μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Μετεωρολογικός σταθμός και κλιματικές προκλήσεις: Οι μαθητές θα κατασκευάσουν μονάδες μετεωρολογικών σταθμών χρησιμοποιώντας το Micro:bit για να παρακολουθούν και να καταγράφουν τοπικά κλιματικά δεδομένα.

Κινηματική

Β’-Γ’ Γυμνασίου
Το πρόγραμμα «Μελέτη των Κινήσεων» αποτελεί μια hands-on διδακτική εμπειρία για τα παιδιά του Γυμνασίου, σχεδιασμένη για να νοηματοδοτίσουν, να μετρήσουν και να μελετήσουν την ενότητα των κινήσεων που θα τους συνοδεύει σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο ώστε αρχικά να αποκτήσουν με βιωματικό τρόπο τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπαράγουν τις κινήσεις ώστε στη συνέχεια να εμβαθύνουν στις έννοιες που τις περιγράφουν και να τις μετρήσουν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Τεχνολογία Γυμνασίου

Γυμνάσιο
Το πρόγραμμα «Τεχνολογία: Οι αυτοματισμοί γύρω μας μέσα από καινοτόμες διαθεματικές προσεγγίσεις» αποτελεί μια διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά του Γυμνασίου, σχεδιασμένη για να τους εισάγει στον κόσμο των επιτευγμάτων της τεχνολογίας που οδηγούν στην ρομποτική, καλλιεργώντας ικανότητες ως αποτέλεσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών.

Girls in STEM

Γυμνάσιο
Το Πρόγραμμα “Girls in STEM” δημιουργούμε τα δικά μας wearables και εξερευνούμε τις συναρπαστικές δυνατότητες της τεχνολογίας. Ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική, τον προγραμματισμό και τις ασύρματες τεχνολογίες, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία!

Ο STEM Education διαθέτει εγκεκριμένα Προγράμματα από το Ι.Ε.Π. για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. 
Το Πρόγραμμα του “Δημοτικού “STEM Education (Δ’ – ΣΤ’) είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.  
Επίσης, διαθέτει εγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. 43101/Δ2, Τίτλος: “Πιλοτική Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια (ΠΕΡΕΔΓ–mbs)”