Μελισσοπεριπέτειες

beebot-new

O STEM Education ανέπτυξε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική με το προγραμματιζόμενο BeeBot. 

Το BeeBot είναι ένα διασκεδαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την εισαγωγή του προγραμματισμού στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά προγραμματίζουν τα ρομπότ τους να πραγματοποιούν συγκεκριμένες διαδρομές. Έτσι, αντιλαμβάνονται την έννοια της ακολουθίας και αναπτύσσουν αλγοριθμική σκέψη. Ενδυναμώνουν τις χωροταξικές τους δεξιότητες με δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός της πιο σύντομης διαδρομής, ή ο προσανατολισμός σε χάρτη. Επίσης κάνουν μετρήσεις, προβλέψεις και επιλύουν προβλήματα ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τις πρώτες μαθηματικές τους δεξιότητες. 

Παράλληλα, το ΒeeBot σε συνδυασμό με θεματικές πίστες διαθέτει ποικιλία σεναρίων για διδασκαλία! Οι δραστηριότητες σχετίζονται με τη Μυθολογία, τις Τέχνες, τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Τα παιδιά θα τις πραγματοποιήσουν μπαίνοντας στο ρόλο του μικρού επιστήμονα! Θα εμπλακούν ενεργά αφού όλες οι δραστηριότητες είναι hands-on και στηρίζονται στην εκπαιδευτική μέθοδο learning by doing. Και όλα αυτά μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά θα έχουν:

  • Εξοικειωθεί με τη χρήση και τον προγραμματισμό του BeeBot, 
  • Έρθει σε επαφή με τις πρώτες τους αλγοριθμικές/προγραμματιστικές έννοιες (ακολουθία, κώδικας),
  • Ενδυναμώσει τη γεωχωρική τους αντίληψη και τον προσανατολισμό που συνδέεται άμεσα με τη μαθηματική σκέψη,
  • Έρθει βιωματικά σε επαφή με έννοιες από τις φυσικές επιστήμες και τον κόσμο γύρω μας.
  • Εξερευνήσει και χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  • Χρησιμοποιήσει την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες.
  •  Καλλιεργήσει προμαθηματικές δεξιότητες μέσω της δημιουργίας καταστάσεων          προβληματισμού. 
  • Εξοικειωθεί με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διάφορων υλικών.
Lesson tags: Engineering-Εργαστήρια Δεξιοτήτων