Εκπαιδευτική Ρομποτική (WeDo – Scratch)

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει ενημέρωση και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αναφορικά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τους αυτοματισμούς.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν κατ’ αρχήν το λογισμικό πρόγραμμα Scratch, θα εμπεδώσουν διασκεδάζοντας έννοιες Μηχανικής, Φυσικής και Μαθηματικών. Οι δραστηριότητες  που θα ολοκληρώσουν θα τα ψυχαγωγήσουν, θα εμβαθύνουν σημαντικά  και θα τους αναδείξει δεξιότητες ικανές που πρέπει να αποκτήσουν για να υποστηρίξουν την μελλοντική τους πορεία στην κοινωνία του αύριο.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό επίσης στο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν στους  ετήσιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής . Επίσης  για την εκπαιδευτική ρομποτική τους μαθαίνει ότι όλος ο κόσμος περιβάλλεται από αυτοματισμούς  .

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
  • Αριθμός μαθημάτων: 1
  • Διάρκεια μαθήματος: 60′
  • Κόστος: 5€/ μαθητή

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δημοτικού είναι η συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (S.T.E.M.), πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και  μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας , αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: Νοητικά Δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Σύνθετες Αριθμητικές Πράξεις, Αναζήτηση Μοτίβων, Αλγόριθμοι & Απλός Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή στα ρομπότ & τις ρομποτικές κατασκευές, απλές μηχανές και μηχανισμοί

Ενότητα 2η: Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, κίνηση κατασκευών μέσω κινητήρα και τηλεχειρισμός τους

Ενότητα 3η: Εισαγωγή στους αισθητήρες και στον αυτοματισμό, επιλογή τηλεχειρισμού ή αυτονομίας ρομποτικών κατασκευών

Ενότητα 4η: Εξοικείωση στη χρήση απλών αλγόριθμων στον προγραμματισμό της αυτονομίας των ρομποτικών κατασκευών (αποφάσεις, επαναλήψεις, τελεστές, μεταβλητές)

Ενότητα 5η: Εφαρμογή δεξιοτήτων στην κατασκευή «προχωρημένων» ρομποτικών κατασκευών

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας.

Lesson tags: 5. Δ Δημοτικού, 6. Ε Δημοτικού, Engineering, δημοτικό@σχολεία
Back to: Engineering