Πειράματα Χημείας – Γυμνάσιο

Science

Μια εκδρομή με θέμα « Γνωριμία με τη Χημεία». Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν αλλα και να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι εντυπωσιακά πειράματα χημείας όπως την οδοντόκρεμα του ελέφαντα, τη χρυσή βροχή, να δουν την αντίδραση των αλκαλίων με το νερό, να δημιουργήσουν χρωματιστές φλόγες αλλά και να συνθέσουν δικά τους υλικά.

Σκοπός προγράμματος

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση του βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού και τις οδηγίες ασφάλειας ενός εργαστηρίου. Να κάνουν ποσοτικές μετρήσεις αλλά και να διεξάγουν ποιοτικά πειράματα. Να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαστηριακές συσκευές και να γνωρίσουν σε βάθος τις χημικές αντιδράσεις. Να δουν χημικές αντιδράσεις να συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Τάξη: Γυμνάσιο
  • Αριθμός μαθημάτων: 1 μάθημα
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: ολόκληρη η τάξη

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Χημεία: οξειδοαναγωγικές και μεταθετικές αντιδράσεις, διαλυτότητα, αντιδράσεις μετάλλων με νερό, φάσεις της ύλης
Lesson tags: Γυμνάσιο Επισκέψεις
Back to: Engineering