Μελέτη Χρόνου αντίδρασης με προγραμματισμό

Σε αυτήν την εκδρομή, τα παιδιά ανακαλύπτουν την ενδιαφέρουσα και δημιουργική πλευρά του προγραμματισμού μέσω της Python, χρησιμοποιώντας το Micro:bit. Εδώ, εκτός από την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, μαθαίνουν επίσης τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Έπειτα, δημιουργούν ένα πρόγραμμα που τους επιτρέπει να διερευνήσουν τον ανθρώπινο χρόνο αντίδρασης και τα παράγοντα που τον επηρεάζουν. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο η προσοχή τους διακόπτεται και πώς αυτό επηρεάζει την αντίδρασή τους, ιδίως όταν βρίσκονται σε κίνηση.

Σε αυτήν την περιπέτεια της προγραμματιστικής γνώσης και της αντίληψης, τα παιδιά ανακαλύπτουν όχι μόνο πώς να δημιουργούν κώδικα, αλλά και πώς οι ανθρώπινες αντιδράσεις μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες. Αυτή η εμπειρία τους δίνει μια βαθύτερη κατανόηση του προγραμματισμού και της συμπεριφοράς, καθώς και την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις.

Με το πέρας των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
● Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python και το Micro:bit
● Θα κατανοούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, όπως η σειριακή εκτέλεση εντολών, οι ανακλήσεις και οι συνθήκες
● Θα έχουν μελετήσει τον ανθρώπινο χρόνο αντίδρασης και θα κατανοούν πώς διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.
● Θα έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της προσοχής και πώς η απόσπαση προσοχής μπορεί να επηρεάσει την αντίδρασή τους σε διάφορες καταστάσεις.

Πληροφορίες προγράμματος

Ηλικιακή ομάδα: Εκδρομή Α γυμνασίου
Διάρκεια: 1h : 30min

Lesson tags: 8. Γυμνάσιο, Γυμνάσιο Εκδρομές Σχολείων, Εκδρομές Σχολείων