Αγωνιστική Εκπαιδευτική Ρομποτική

Engineering

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές προχωρημένη γνώση, εισάγοντάς τους στη λογική της επίλυσης ενός προβλήματος και στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση ενός απαιτητικού project. Προάγει την ομαδική εργασία και βάζει τα παιδιά στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.

Οι μαθητές θα μάθουν να λειτουργούν ομαδικά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις κατασκευαστικές προκλήσεις, απελευθερώνοντας έτσι τις δημιουργικές τους δυνάμεις στην κατασκευή στιβαρών, ευφυών και αυτόνομων ρομποτικών μοντέλων που θα επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Παράλληλα, θα εμβαθύνουν στον προγραμματισμό τόσο στο χειρισμό των κατάλληλων αυτοματισμών, όσο και στη δημιουργία προχωρημένων αλγορίθμων.

Οι μαθητές θα διδαχθούν από εκπαιδευτικούς έμπειρους και πολυνίκεις στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Έτσι, προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στον  ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ειδικά για μαθητές Γυμνασίου, ένα βήμα πριν την παγκόσμια Ολυμπιάδα της διεθνής Οργάνωσης WRO. Οι μαθητές που θα ξεχωρίσουν εκεί, εισάγονται αυτόματα στις σχολές που επιθυμούν!

Σκοπός προγράμματος

Η εκπαιδευτική διαδικασία εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και διδάσκει πως περνάμε από τη σύλληψη μιας ιδέας στη δημιουργία του κατάλληλου αλγορίθμου και τον προγραμματισμό της κατασκευής. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες «αποκωδικοποίησης μιας πρόκλησης», χαρτογράφησης μιας πίστας, προχωρημένες κατασκευαστικές τεχνικές, καθώς και τεχνικές αλγορίθμων με γνώμονα πάντα τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: 11-15 ετών
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 μαθήματα
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: νοητικά δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αναζήτηση Μοτίβων, πολύπλοκοι Αλγόριθμοι & Προχωρημένες Προγραμματιστικές Τεχνικές (Ακολουθίας Γραμμής, κ.α.)

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή, εκμάθηση και ανάκληση δεξιοτήτων στη χρήση των πολλών αισθητήρων του Mindstorms EV3 και στην κατασκευή αυτοματισμών στις ρομποτικές κατασκευές

Ενότητα 2η: Εξάσκηση στη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων για την λειτουργική αυτονομία των ρομποτικών κατασκευών  (αποφάσεις, επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες)

Ενότητα 3η: Εφαρμογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην κατασκευή και λειτουργία προχωρημένων ρομποτικών κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένων μέσω της διαθεματικότητας και προγραμματισμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Ενότητα 4η: Μελέτη της ζωγραφικής και της μουσικής με τη χρήση Mindstorms EV3 – χρήση μοτίβων στις παραπάνω τέχνες

Back to: Engineering