O Θαλής και η Μέλισσα

Engineering

Καλωσορίστε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής «Ο Θαλής και η Μέλισσα»! Εδώ, οι μαθητές εξερευνούν τον κόσμο της υπολογιστικής σκέψης. Μέσα από αλγορίθμους, προσθέσεις και αφαιρέσεις, οι μικροί εξερευνητές ανακαλύπτουν πρότυπα και λύνουν προβλήματα, διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας παράλληλα. Παρέα με τον πανέξυπνο Θαλή και τη χαρούμενη Μέλισσα – BeeBot θα ξεκινήσουμε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, όπου η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Μέσω του προγράμματος αυτού, ενθαρρύνεται η ανακάλυψη και η δημιουργικότητα στον κόσμο της τεχνολογίας, γεγονός που φέρνει τη διασκέδαση και την εκπαίδευση στο επόμενο επίπεδο!

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης ως τη δεξιότητα του να εφαρμόζεις διαδικασίες και μεθοδολογία της Πληροφορικής σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Κυρίως οι διαστάσεις που προσεγγίζονται είναι η Αλγοριθμική Σκέψη, η Πρόσθεση, η Αφαίρεση και η Αναγνώριση προτύπων. Δηλαδή, η αντιμετώπιση προβλημάτων σε βήματα, η ικανότητα αναγνώρισης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ καταστάσεων ή στοιχείων και ο εντοπισμός ομοιοτήτων μεταξύ υπο-προβλημάτων.

Όλες οι δραστηριότητες στο πρόγραμμα «Ο Θαλής και η Μέλισσα» γίνονται με το Bee-Bot, την «έξυπνη μέλισσα», ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου ειδικά κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται ακόμη και από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των πρώτων τάξεων δημοτικής εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός της γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται επάνω της (On-board) και μπορεί να προγραμματιστεί για να κινείται με ακρίβεια στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω, στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Με την απλή και φιλική προς το παιδί διάταξη του, το BeeBot αποτελεί ένα τέλειο σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία του ελέγχου, της κατεύθυνσης (προσανατολισμού) και της προγραμματιστικής λογικής για τα μικρά παιδιά.

Παρέχοντας λοιπόν, στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθίσματα και τον εξοπλισμό θα προβληματιστούμε, θα διερευνήσουμε και θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο των  φυσικών επιστημών, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τέχνης.

Η αστείρευτη φαντασία των παιδιών, η δημιουργικότητα και η τάση τους για εξερεύνηση αποτελούν για εμάς μία ισχυρή βάση, για να προσεγγίσουμε μαζί τους νέες έννοιες και να τα ωθήσουμε να καλλιεργήσουν μία θετική αλληλεπίδραση με τον κόσμο της τεχνολογίας και των  θετικών επιστημών από την προσχολική ηλικία.

Όλο αυτό το φανταστικό ταξίδι στη Μηχανική και στις Φυσικές Επιστήμες θα το ζήσουν οι Λιλιπούτειοι Επιστήμονες μας, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες όπως:

►Ομαδικότητα (Teamwork)

►Επιστημονικό λεξιλόγιο

►Λεπτή Κινητικότητα

►Αυτοπεποίθηση

►Ενσυναίσθηση για το περιβάλλον

►Μαθηματική σκέψη

Λιλιπούτειοι Επιστήμονες τώρα, πραγματικοί στο μέλλον!

Στόχοι του προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά θα έχουν:

 • έρθει σε επαφή με απλές έννοιες της φυσικής, των μαθηματικών, της μηχανικής καθώς και με τις πρώτες τους αλγοριθμικές/προγραμματιστικές έννοιες (ακολουθία, κώδικας),
 • εξοικειωθεί με τη χρήση και τον προγραμματισμό του BeeBot,
 • ενδυναμώσει τη γεωχωρική τους αντίληψη και τον προσανατολισμό που συνδέεται άμεσα με τη μαθηματική σκέψη,
 • καλλιεργήσει δεξιότητες όπως παρατηρητικότητα, κριτικής σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, εφευρετικότητα και επιχειρηματολογίας,
 • αποκτήσει νέες εμπειρίες και γνώσεις, διατυπώνοντας νέα ερωτήματα και υποθέσεις,
 • Μπει σταδιακά στον ψηφιακό γραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις Τ.Π.Ε., απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στην ψηφιακή εποχή.
 • Την ικανότητα να εντοπίζουν και να περιγράφουν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές στο χώρο ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη χρήση απλών χωρικών εννοιών (Ενότητα 1η : Xωρο-χρονικές έννοιες) .
 • Την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα χρησιμοποιώντας στοιχεία και ιδιότητες (Ενότητα 2η : Προ-μαθηματικές έννοιες) .
 • Την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να απαγγέλλουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 10 (Ενότητα 3η : Αριθμοί 1 έως 10) .
 • Την ικανότητα να διερευνούν πως χρησιμοποιούνται οι αριθμοί μέχρι το 10, αναλύοντας, συνθέτοντας και συγκρίνοντας ποσότητες (Ενότητα 4η : Πρόσθεση και Αφαίρεση) .
 • Την ικανότητα να αναγνωρίζουν σχήματα με άξονες συμμετρίας, να πραγματοποιούν απλές και έμμεσες συγκρίσεις επιφανειών και να εκτιμούν τον όγκο απλών στερεών (Ενότητα 5η : Συμμετρία, Εμβαδόν και Όγκος) .
 • Την ικανότητα να αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες, εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές (Ενότητα 6η : Ιστορίες από τα αρχαία χρόνια).

Διαθεματικές Γνώσεις του προγράμματος :

Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού λόγου, περιγραφή αντικειμένων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, κατανόηση οδηγιών και κανόνων παιχνιδιών, επεξήγηση και ανάλυση, γνωριμία με τα γράμματα.

Μαθηματικά: Επαφή με προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, οργάνωση των γνώσεων σχετικά µε τους αριθμούς, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μέτρηση με αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.

Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, αναγνώριση της σχέσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, εξοικείωση με βασικές ερευνητικές διαδικασίες

Φυσικό Περιβάλλον: Αναγνώριση της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών και της χρησιμότητας ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών, προσανατολισμός σε σχέση µε σταθερά σημεία αναφοράς, απεικόνιση του χώρου και καταγραφή μετακινήσεων και διαδρομών.

Δημιουργία και έκφραση: Παρατήρηση και ερμηνεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, σχεδιασμός γραμμών και περιγραμμάτων, σύνθεση σχημάτων και μορφών, ανάπτυξη θετικών στάσεων για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.

Πληροφορική: Εξοικείωση με προγραμματιστικού παιχνιδιού Beebot, εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού, απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης.

Πληροφορίες Προγράμματος:

 • Ηλικία: Νηπιαγωγείο
 • Αριθμός μαθημάτων: 30
 • Διάρκεια μαθήματος: 60′
 • Αριθμός μαθητών: 12

Διαθεματικές Γνώσεις


 • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Ενέργεια
 • Τεχνολογία: Απλές Μηχανές, Μετάδοση Κίνησης
 • Μηχανική: Δόμηση, Επίλυση προβλήματος, Σχεδιασμός κατασκευαστικών λύσεων
 • Μαθηματικά: Αρίθμηση, Μοτίβα, Μετρήσεις

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Κτίσματα

Ενότητα 2η: Φύση

Ενότητα 3η: Αέρας

Ενότητα 4η: Παιγνίδια

Ενότητα 5η: Γρανάζια

Ενότητα 6η: Απόσταση

Ενότητα 7η: Τροχοί και άξονες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»

 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο Θαλής και η Μέλισσα» τα παιδιά θα κληθούν να ομαδοποιήσουν κάποια αντικείμενα με βάση κάποιο κριτήριο. Συγκεκριμένα, ο Θαλής θα εξηγήσει πως τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα έπαιζαν παιχνίδια μέσα στο σπίτι ή έξω στην αυλή. Επίσης, τα παιχνίδια αυτά ήταν φτιαγμένα από διάφορα υλικά και αφορούσαν είτε αγόρια, είτε κορίτσια αλλά μπορούσαν να παιχτούν και ομαδικά. Μερικά από αυτά ήταν η πλαταγή, το άθυρμα, ο στρόμβος, το πηνίο, η σφαίρα κτλ. Έπειτα, θα έρθει η σειρά της Μελισσούλας – BeeBot, η οποία θα παίξει με τα παιχνίδια των παιδιών της αρχαίας Ελλάδας. Ο Θαλής, θα της προτείνει το παιχνίδι «Βλέπω, βλέπω…». Τα παιδιά θα πρέπει να επιλέξουν στην τύχη μία κάρτα από το πρώτο σετ με τις εντολές/κατηγορίες του Θαλή και να οδηγήσουν τη Μέλισσα στα παιχνίδια που ταιριάζουν με την κατηγορία που έχουν επιλέξει.

Lesson tags: προσχολική STEM Alive Εngineering