Σώσε το δάσος!

Το δάσος κινδυνεύει, τα δέντρα πιάνουν ένα-ένα φωτιά, και η κάθε ομάδα θα πρέπει να μεταδώσει το μήνυμα στην επόμενη μέχρι αυτό να φτάσει στην πυροσβεστική.
Στην εκδρομή αυτή, οι μαθητές γνωρίζουν το microbit και τον προγραμματισμό σε MakeCode, τους αισθητήρες, τα κύματα ράδιο, τους nπομπούς και τους δέκτες.

Φυσική: θερμότητα, δόνηση
Μαθηματικά: μονάδες μέτρησης
Τεχνολογία: Προγραμματισμός, πλακέτα, αισθητήρας, οπτική ίνα
Πληροφορική: εντολές προγραμματισμού σε περιβάλλον MakeCode, αλγόριθμος,
πομπός, δέκτης, ακροδέκτης, διάγραμμα ροής

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Τάξη: Τάξη: Στ’ Δημοτικού
  • Αριθμός μαθημάτων: 1 μάθημα
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 20 μαθητές
Lesson tags: Δημοτικό Εκδρομές Σχολείων, Εκδρομές Σχολείων
Back to: Engineering