Οι πρώτοι Αυτοματισμοί

Engineering & Coding

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την εισαγωγή των μαθητών του δημοτικού στους αυτοματισμούς και την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι μαθητές  θα δημιουργήσουν ολοκληρωμένα projects. Τη κίνηση την δίνουν τα μοτέρ τα οποία λαμβάνουν εντολές για τη λειτουργία τους από τους αισθητήρες μέσω του προγράμματος που έχουν δημιουργήσει στο tablet. Κατασκευή Προγραμματισμός Λειτουργία σε απόλυτη αρμονία όπως ένας αθλητής. Mέσω της ομαδικής δραστηριότητας για τη κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!

Οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργαστούν, να οικοδομήσουν, να λύσουν προβλήματα και να εξερευνήσουν, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνουν στη μάθηση STEAM . Οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές όπως η Ομαδική Εργασία & Συνεργασία, η ικανότητα να φαντάζονται ως Μηχανικοί και να επιλύουν Προβλήματα μέσω των κατασκευών, η Αυτοπεποίθηση ότι η κατασκευή λειτουργεί είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να οικοδομήσουν. Τέλος η κατανόηση των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Τεχνολογίας με μοναδικό και απολαυστικό τρόπο

Κάθε κατασκευή διαθέτει «τεχνητή νοημοσύνη» που είναι προϊόν της αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών και πραγματώνεται μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος που συντάσσουν εύκολα οι ίδιοι πάνω στην οθόνη ενός tablet.

Η διαδραστική, δημιουργική μάθηση είναι ευκολότερη από ποτέ – οι μαθητές μπορούν να δουν τις κατασκευές τους σε δράση, να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων!

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος Εκπαιδευτική Ρομποτική Δημοτικού είναι η συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (S.T.E.M.), πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και  μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας , αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: Νοητικά Δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Σύνθετες Αριθμητικές Πράξεις, Αναζήτηση Μοτίβων, Αλγόριθμοι & Απλός Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή στα ρομπότ & τις ρομποτικές κατασκευές, απλές μηχανές και μηχανισμοί

Ενότητα 2η: Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, κίνηση κατασκευών μέσω κινητήρα και τηλεχειρισμός τους

Ενότητα 3η: Εισαγωγή στους αισθητήρες και στον αυτοματισμό, επιλογή τηλεχειρισμού ή αυτονομίας ρομποτικών κατασκευών

Ενότητα 4η: Εξοικείωση στη χρήση απλών αλγόριθμων στον προγραμματισμό της αυτονομίας των ρομποτικών κατασκευών (αποφάσεις, επαναλήψεις, τελεστές, μεταβλητές)

Ενότητα 5η: Εφαρμογή δεξιοτήτων στην κατασκευή «προχωρημένων» ρομποτικών κατασκευών

Back to: Engineering