Μαθαίνω Μαθηματικά μέσα από την Υλοποίηση των Κατασκευών

Preview

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις τεχνολογικές κατασκευές, ώστε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να γνωρίσουν την αναγκαιότητα των Μαθηματικών εννοιών και να ανακαλύψουν ότι τα μαθηματικά είναι η ακριβής γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τους νόμους της Φυσικής. Οι γραμμές, τα σχήματα, οι αριθμοί και οι σχέσεις μεταξύ τους, δεν έχουν νόημα στο μυαλό ενός μικρού παιδιού, αν δεν φανεί από πού  προέκυψαν και για πιο λόγο δημιουργήθηκαν.

Έτσι, κάθε δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την χειραπτική δεξιότητα με:
1. Λογικο-μαθηματικές έννοιες όπως η ταξινόμηση, η αντιστοίχιση, η διάταξη
2. Μαθηματικές γνώσεις όπως η χάραξη ευθειών γραμμών, παραλλήλων γραμμών, καθέτων γραμμών, η αναγκαιότητα της χρήσης των γεωμετρικών οργάνων, η αναγνώριση, μελέτη και κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων, η μελέτη συμμετριών, η μέτρηση αποστάσεων, ο υπολογισμός εμβαδών επιφανειών και όγκων γεωμετρικών στερεών, ο προσδιορισμός της θέσης σημείων στο επίπεδο, οι έννοιες των αριθμητικών πράξεων κ. ά.
3. Έννοιες από τη Φυσική όπως η έννοια της δύναμης, της ισορροπίας δυνάμεων, της ταχύτητας, της τριβής, της ροπής, της πίεσης, του ηλεκτρικού κυκλώματος κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να δώσουν μια σύγχρονη διαθεματική διάσταση στην εκπαιδευτική τους πρακτική, παρουσιάζοντας τα Μαθηματικά και τη Φυσική σαν ένα Παιχνίδι έρευνας και ανακάλυψης.

Το Μαθαίνω Μαθηματικά μέσα από την υλοποίηση των κατασκευών είναι ένα δοκιμασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ομίλων από αρκετά δημοτικά σχολεία.

Επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος από τον κύριο Άρη Μαυρομάτη, Μαθηματικό, Διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο δια βίου τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Σκοπός προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις και τα εργαλεία για να διδάξουν τα Μαθηματικά με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να τα αγαπήσουν. Να ανακαλύψουν τον τρόπο που αυτά συνδέονται με τον κόσμο των τεχνολογικών κατασκευών και να γνωρίσουν τη σύνδεσή τους  με τους φυσικούς νόμους που ερμηνεύουν τη λειτουργία αυτών των κατασκευών. Ακόμα, να κατανοήσουν ότι όλη η πορεία για την υλοποίηση της κάθε κατασκευής, δεν είναι τίποτα περισσότερο, από μια σειρά συλλογισμών παρόμοιων με αυτούς που κάνουμε καθημερινά, για να επιλύσουμε ένα οποιοδήποτε καθημερινό μας πρόβλημα.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Ενήλικες
  • Αριθμός μαθημάτων: 4
  • Διάρκεια προγράμματος: 12 ώρες
  • Κόστος: 200€ (Έκπτωση 50% σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολείο.)
  • Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2020

Για πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 2106010162 και στο [email protected]

κρατήστε θέση τώρα!

Lesson tags: δάσκαλοι, Προτοβάθμια δια ζώσης
Back to: Engineering