Εκπαιδευτική Ρομποτική (WeDo – Scratch)

Engineering

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει ενημέρωση και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου αναφορικά με την εκπαιδευτική ρομποτική και τους αυτοματισμούς.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν κατ’ αρχήν το λογισμικό πρόγραμμα Scratch, θα εμπεδώσουν διασκεδάζοντας έννοιες Μηχανικής, Φυσικής και Μαθηματικών. Οι δραστηριότητες  που θα ολοκληρώσουν θα τα ψυχαγωγήσουν, θα εμβαθύνουν σημαντικά   και θα τους αναδείξουν δεξιότητες ικανές που πρέπει να αποκτήσουν για να υποστηρίξουν την μελλοντική τους πορεία στην κοινωνία του αύριο. Με το Scratch οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν και να ξεδιπλώσουν όλα τους τα ταλέντα όπως animation , gaming κλπ

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό επίσης στο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν στους  ετήσιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Συνδέοντας τους μαθητές με τη πραγματική ζωή θα συνειδητοποιήσουν  ότι όλος ο κόσμος περιβάλλεται από αυτοματισμούς  .

Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνουν μέλη μιας πολύ μεγάλης κοινότητας μαθητών τόσο από τη χώρα μας όσο και από όλο το κόσμο Σε ότι αφορά την βιωματική κατανόηση των εννοιών που απαρτίζουν το STEM έχουν καλύτερη γνώση έχοντας εμβαθύνει και κατανοήσει βιωματικά σε γνώσεις που δεν παρέχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  Σε ότι αφορά τις δεξιότητες είναι εξοπλισμένοι με ότι απαιτείται για επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους

Σημειώστε ότι αυτή η γενιά των μαθητών όταν με το καλό εισέλθει στο κόσμο της πραγματικής οικονομίας για το 65% και πλέον η εργασία που θα κάνουν δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
  • Αριθμός μαθημάτων: 30
  • Διάρκεια μαθήματος: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δημοτικού είναι η συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (S.T.E.M.), πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και  μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας , αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: Νοητικά Δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Σύνθετες Αριθμητικές Πράξεις, Αναζήτηση Μοτίβων, Αλγόριθμοι & Απλός Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή στα ρομπότ & τις ρομποτικές κατασκευές, απλές μηχανές και μηχανισμοί

Ενότητα 2η: Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, κίνηση κατασκευών μέσω κινητήρα και τηλεχειρισμός τους

Ενότητα 3η: Εισαγωγή στους αισθητήρες και στον αυτοματισμό, επιλογή τηλεχειρισμού ή αυτονομίας ρομποτικών κατασκευών

Ενότητα 4η: Εξοικείωση στη χρήση απλών αλγόριθμων στον προγραμματισμό της αυτονομίας των ρομποτικών κατασκευών (αποφάσεις, επαναλήψεις, τελεστές, μεταβλητές)

Ενότητα 5η: Εφαρμογή δεξιοτήτων στην κατασκευή «προχωρημένων» ρομποτικών κατασκευών

Lesson tags: Τεχνολογία
Back to: Engineering