Εκπαιδευτική Ρομποτική (WeDo – Scratch)

Length: 60 minutesComplexity: Standard

Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Το πρόγραμμα Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (WeDo – Scratch) είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του δημοτικού.

Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές

Β Δημοτικού Γ Δημοτικού Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Απλές Μηχανές».

Απλές Μηχανές

Α Δημοτικού Β Δημοτικού Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απλές Μηχανές είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές της Α' και Β' δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες.