Μοχλοί & Σύνδεσμοι

Preview

Νηπιαγωγείο Τα πακέτα TechCard παρέχουν ένα απλό σύστημα κατασκευής ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε σχολεία. Αποτελούνται από ένα εύχρηστο σύνολο μηχανικών στοιχείων που επιτρέπουν στους μαθητές να εξερευνήσουν τους βασικούς απλούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση του κόσμου γύρω τους. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν πολυάριθμα μοντέλα χρησιμοποιώντας απλά υλικά και συστατικά με τα οποία γίνεται κατανοητή η αρχή λειτουργίας της κάθε κατασκευής

Ο Θαλής και η Μέλισσα

Preview

Νηπιαγωγείο Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αφορά νηπιαγωγούς που θέλουν να εντάξουν τα Μαθηματικά στην προσχολική ηλικία με έναν καινοτόμο διαφορετικό τρόπο. Η σημασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου με βασικό γνωστικό αντικείμενο τα μαθηματικά τονίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς πολλές από τις μαθηματικές έννοιες συγκροτούνται και αναπτύσσονται ήδη από την προσχολική ηλικία.

Ετοιμάζω μελλοντικούς Μηχανικούς

Preview

Νηπιαγωγείο Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Φυσικής (κυρίως μηχανικής), που είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση όλων των αρχών και φαινομένων που συνδέονται με τις κατασκευές του προγράμματος των Μελλοντικών Μηχανικών .