Ρομπότ, ο Φίλος μου και Συνεργάτης

Α, Β Δημοτικού O STEM Education προσφέρει στα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να "κωδικοποιήσουν" τις πρώτες τους λειτουργικές κατασκευές!

Microbit -Scratch

Ε, ΣΤ Δημοτικού & Γυμνάσιο Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Microbit -Scratch» είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Γυμνασίου και βασισμένο στη μεθοδολογία STEM. Τα παιδιά μέσω των δραστηριοτήτων θα διδαχθούν βασικές αρχές φυσικής και ηλεκτρονικών που οι αισθητήρες χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν με τον φυσικό κόσμο.