Microbit με MicroPython

Microbit με MicroPython

Γυμνάσιο Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές προγραμματίζουν με Python (MuEditor-MicroPython) πραγματικούς αισθητήρες μέσω ενός μικροελεγκτή - υπολογιστή τσέπης το BBC micro:bit.