Εκπαιδευτική Ρομποτική (Mindstorms EV3)

Γυμνάσιο, Λύκειο Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO Mindstorms  είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές γυμνασίου & Λυκείου. Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν χωρισμένοι σε ομάδες πραγματικά ρομπότ θα τα προγραμματίσουν και θα αντιληφθούν στη πράξη πως οι αισθητήρες "κυβερνούν" τα μοτέρ μέσω του προγραμματισμού

Φυσική Α Γυμνασίου

Α Γυμνασίου Γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου!Το πρόγραμμα STEM Science LAB είναι ένα εργαστήριο σύντομης διάρκειας όπου οι μαθητές θα μελετήσουν την ύλη της Φυσικής του Γυμνασίου βιωματικά, στο εργαστήριο με σύγχρονα μέσα.