Φυσικές Επιστήμες

Categories Reviews (0 Rating)

0 learners taking this course

summer-camp-2021-chemistry
Οι φυσικές επιστήμες (Φυσική και Χημεία), σαν κατ’ εξοχήν βιωματικές επιστήμες, γίνονται απόλυτα κατανοητές μέσα από πειράματα.Τα αντίστοιχα προγράμματα, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να κατασκευάσουν μία διάταξη που σχετίζεται με το εκάστοτε αντικείμενο της μελέτης τους και να διαπιστώσουν, αλλά και να κατανοήσουν, πως λειτουργούν οι μηχανές και οι συσκευές αλλά και πως συμπεριφέρονται οι ενώσεις, τα στοιχεία και οι αντιδράσεις τους, στον κόσμο που μας περιβάλλει.Τα θέματα της Μηχανικής, του Ηλεκτρισμού, της Αιολικής Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών κ.ά. αλλά  και της μελέτης των Οξέων και των Βάσεων, των Διαλυμάτων και των Μιγμάτων, του Νερού και του Εδάφους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσης, που συμπληρώνει και εμπλουτίζει την ύλη του σχολείου, με τρόπο διασκεδαστικό αλλά εποικοδομητικό.Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν τον ρόλο του μικρού επιστήμονα, που ερευνά, δοκιμάζει, ανακαλύπτει, διερευνά και επιβεβαιώνει φυσικά και χημικά φαινόμενα, όπου ασκούνται στην επιστημονική σκέψη και ασχολούνται με την υλη που διδάσκονται στο σχολείο – και όχι μόνο – με βιωματικό τρόπο.Αυτο βοηθάει τη γνώση να παραμένει στο παιδικό μυαλό βαθύτερα, να εξοικειώνεται το παιδί περισσότερο με τις φυσικές επιστήμες και πιθανόν να διατηρήσει το ενδιαφέρον του στο μέλλον για την ενασχόλησή του με το αντικείμενο αυτό.