Δημοτικό

Δημοτικό online

Εngineering

Απλές Μηχανές

Το πρόγραμμα Απλές Μηχανές δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!

Παρακολουθήστε το “Θα γίνω Μηχανικός” για μαθητές A’ Δημοτικού!

Κόστος:

85€ (εάν διαθέτετε εξοπλισμό)

Εάν δεν διαθέτετε εξοπλισμό, μπορείτε να αγοράσετε το υλικό με κόστος +28€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Σύνθετες Μηχανές

Με το εκπαιδευτικό Σύνθετες Μηχανές οι μαθητές είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν μηχανές στη κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Παρακολουθήστε το “Σύνθετες Μηχανές” για μαθητές Β’, Γ’ Δημοτικού!

Κόστος:

85€ (εάν διαθέτετε εξοπλισμό)

Εάν δεν διαθέτετε εξοπλισμό, μπορείτε με να αγοράσετε το υλικό με κόστος +60€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Εngineering & Coding

Οι πρώτοι μου αυτοματισμοί

Με το πρόγραμμα Οι πρώτοι μου αυτοματισμοί οι μαθητές θα γνωρίσουν αρχικά το λογισμικό πρόγραμμα Scratch, θα εμπεδώσουν διασκεδάζοντας έννοιες Μηχανικής, Φυσικής και Μαθηματικών. Παρακολουθήστε το “Οι πρώτοι μου αυτοματισμοί” για μαθητές Γ’, Δ’ Δημοτικού!

Κόστος:

88€ (εάν διαθέτετε εξοπλισμό)

Εάν δεν διαθέτετε εξοπλισμό, μπορείτε με να αγοράσετε το υλικό με κόστος +150€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Coding

Scratch for beginners!

Με το Scratch jr μπορούμε να σχεδιάσουμε απίστευτους χαρακτήρες και να τους κάνουμε πρωταγωνιστές σε δικές μας, φανταστικές ιστορίες!

Παρακολουθήστε το “Scratch for begginers” για μαθητές Α’,B’ Δημοτικού!
Κόστος: 78€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Scratch Advanced

Με το Πρόγραμμα Scratch Advanced μπορείς να δημιουργήσεις έναν ολόκληρο ψηφιακό κόσμο! Οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό, σχεδιάζοντας animation, video games και εικονικούς αυτοματισμούς.

Παρακολουθήστε το “Scratch Advanced” για μαθητές Γ’ Δημοτικού!
Κόστος: 85€

Τρεις κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Μηχανές Turing

Ενισχύστε την ανάπτυξη του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης των μαθητών μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία όπου μαθαίνουν παίζοντας.

Παρακολουθήστε το “Μηχανές Turing” για μαθητές Ε’ Δημοτικού!

Κόστος: 80€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

 

Trick Studio

Προγραμματίστε το ρομπότ σας χρησιμοποιώντας οπτικά διαγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού.

Παρακολουθήστε το “TRIK Studio” για μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού!

Κόστος: 88€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Micro:bit Scratch

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγή στo Microbit -Scratch είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Δημοτικού, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.

Παρακολουθήστε το “Micro:bit Scratch” για μαθητές Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού!

Κόστος: 108€ (Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος.)

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Micro:bit Maqueen Robots (προγραμματισμός και τεχνητή Νοημοσύνη)

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Micro:bit Maqueen Robots (προγραμματισμός και τεχνητή Νοημοσύνη) είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Γυμνασίου.

Παρακολουθήστε το πρόγραμμα για μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και του Γυμνασίου!

Κόστος: 180€ (Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος.)

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.