Γυμνάσιο | Λύκειο

Γυμνάσιο Λύκειο

Coding

Python coding

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού, Python.

Παρακολουθήστε το “Python Coding” για μαθητές Α’ Γυμνασίου!
Κόστος:88€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Micro:bit Scratch

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγή στo Microbit -Scratch είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Γυμνασίου, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.

Παρακολουθήστε το “Micro:bit Scratch” για μαθητές Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου!

Κόστος: 99€ (Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος.)

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Υπολογιστική όραση – Γλώσσα Python

Η σειρά μαθημάτων, απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα «Python Coding» και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και ταχέως εξελισσόμενα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρακολουθήστε το “Υπολογιστική όραση με τη γλώσσα Python” για μαθητές Γ’ Γυμνασίου!

Κόστος: 88€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.