Γυμνάσιο | Λύκειο

Γυμνάσιο Λύκειο

Python coding

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού, Python.

Παρακολουθήστε το “Python Coding” για μαθητές Α’ Γυμνασίου!
Κόστος:88€

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Micro:bit Scratch

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγή στo Microbit -Scratch είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Γυμνασίου, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.

Παρακολουθήστε το “Micro:bit Scratch” για μαθητές Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου!

Κόστος: 108€ (Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος.)

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.

Arduino Experts

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εισαγωγή στo Microbit -Scratch είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές του Γυμνασίου, βασισμένο στη μεθοδολογία STEM.

Παρακολουθήστε το Arduino Experts για μαθητές Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου!

Κόστος: 130€ (Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος.)

Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.