Υποστηρικτές εκπαιδευτικών δράσεων

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί Μεγάλο Δωρητή του STEM Education.

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στήριξε τη διάθεση δωρεάν ολοκληρωμένων πακέτων Μικροχημείας (Advanced Microchemistry kits) σε σύνολο 50 Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρόγραμμα με τίτλο «Χημεία Μικροκλίμακος», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της UNESCO (UNESCO Global Microscience Experiments Project). Επιπλέον, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στήριξε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών των ωφελούμενων σχολείων επάνω στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού Advance Microscience kit στην τάξη, καθώς και τη δημιουργία από τον STEM Education μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης με ελεύθερη πρόσβαση (open access), με σκοπό την καταχώρηση των εργαστηριακών ασκήσεων που υλοποίησαν τα ωφελούμενα σχολεία, κατόπιν μετατροπής αυτών σε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό.

Η AstraZeneca έχοντας υψηλό συναίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δωρίζει 59 πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Education WeDo σε 59 δημοτικά σχολεία όλης της χώρας. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς STEM Education & WRO Hellas που θα αναλάβουν τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, η AstraZeneca με τη δωρεά αυτή θα επιτρέψει σε 59 δημοτικά σχολεία να εντάξουν την εκπαιδευτική ρομποτική στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αλλά και να συμμετάσχουν στον επόμενο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με οργανωτή τον WRO Hellas. Στο πλαίσιο της εισαγωγής της μεθοδολογίας STEM όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, ο STEM Education πραγματοποίησε workshop εισαγωγής στην εκπαιδευτική ρομποτική την Τρίτη 25 Απριλίου με τη συμμετοχή 200 εργαζομένων της AstraZeneca. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία στα στελέχη της AstraZeneca να εισαχθούν στον κόσμο των κατασκευών, του problem solving, της τεχνολογίας και της σύγχρονης εκπαίδευσης.