Μελισσοπεριπέτειες

melissoperipeteies-1

Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας με βοηθό το BeeBot!

Θα ανακαλύψουμε την έννοια του κώδικα και της ακολουθίας μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και πειράματα. Θα εξερευνήσουμε τον κύκλο του νερού! Θα ταξιδέψουμε από τη γειτονιά μας μέχρι την Ευρώπη και όλο τον κόσμο! Και πολλά άλλα που θα ανακαλύψουμε μαζί!

Σκοπός μας είναι να συνδέσουμε τις φυσικές επιστήμες με την αλγοριθμική σκέψη. Με αυτό τον τρόπο θα έρθουμε πιο κοντά σε δυσνόητες έννοιες για την προσχολική ηλικία. Έννοιες όπως, η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός, η αρίθμηση, η μέτρηση, το μήκος, το μέγεθος και άλλα πολλά. Παράλληλα, θα πειραματιστούμε με απλά και σύνθετα υλικά από την καθημερινότητα και θα εξερευνήσουμε τον κόσμο του ήχου, του φωτός, του ηλεκτρισμού, της βιολογίας και της χημείας.

Τα παιδιά θα κατακτήσουν χωροταξικές έννοιες, θα αποκτήσουν και θα ανακαλύψουν τον προσανατολισμό, θα μπορούν να διαβάσουν έναν χάρτη ή να σχεδιάσουν την πιο σύντομη διαδρομή. Θα είναι ικανά να κάνουν μετρήσεις, προβλέψεις και να επιλύουν με κριτική σκέψη προβλήματα. Και όλα αυτά θα συμβούν μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Ταυτόχρονα, θα γνωρίσουμε μεγάλους επιστήμονες, εφευρέτες και ζωγράφους εκτελώντας πειράματα εμπνευσμένα από τα επιτεύγματά τους!

Στόχοι του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν:

1. μάθει τις πρώτες τους αλγοριθμικές/προγραμματιστικές έννοιες (ακολουθία, κώδικας),

2. ενδυναμώσει τη γεωχωρική τους αντίληψη και τον προσανατολισμό που συνδέεται άμεσα με τη μαθηματική σκέψη,

3. έρθει βιωματικά σε επαφή με έννοιες από τις φυσικές επιστήμες και τον κόσμο γύρω μας,

4. πραγματοποιήσει πειράματα εμπνευσμένα από μεγάλους επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Νηπιαγωγείο
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 
  • Διάρκεια μαθήματος: 60′
  • Αριθμός μαθητών: 12 

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού λόγου, περιγραφή αντικειμένων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, κατανόηση οδηγιών και κανόνων παιχνιδιών, επεξήγηση και ανάλυση, γνωριμία με τα γράμματα.
  • Μαθηματικά: Επαφή με προμαθηματικές και χωροχρονικές έννοιες, οργάνωση των γνώσεων σχετικά µε τους αριθμούς, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μέτρηση με αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.
  • Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία, αναγνώριση της σχέσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων, εξοικείωση με βασικές ερευνητικές διαδικασίες
  • Φυσικό Περιβάλλον: Αναγνώριση της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών και της χρησιμότητας ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη συλλογή πληροφοριών, προσανατολισμός σε σχέση µε σταθερά σημεία αναφοράς, απεικόνιση του χώρου και καταγραφή μετακινήσεων και διαδρομών
  • Δημιουργία και έκφραση: Παρατήρηση και ερμηνεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, σχεδιασμός γραμμών και περιγραμμάτων, σύνθεση σχημάτων και μορφών, ανάπτυξη θετικών στάσεων για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
  • Πληροφορική: Εξοικείωση με προγραμματιστικού παιχνιδιού Beebot, εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού, απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης.

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Χωρο-χρονικές έννοιες

Ενότητα 2η: Προ-μαθηματικές έννοιες

Ενότητα 3η: Αριθμοί 1-10

Ενότητα 4η: Πρόσθεση και Αφαίρεση

Ενότητα 5η: Εμβαδόν και όγκος

Ενότητα 6η: Ιστορίες από τα αρχαία χρόνια

Lesson tags: προσχολική STEM Alive Εngineering
Back to: Engineering