Λύκειο

Προγραμματισμός LEGO Mindstorms με ROBOTC

Το πρόγραμμα Προγραμματισμός LEGO Mindstorms με ROBOTC είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού ρομποτικών κατασκευών....