fbpx
Home Νέα Φυσικές Επιστήμες Δημοτικού Ερευνώ τον φυσικό κόσμο

Ερευνώ τον φυσικό κόσμο

Science

Ο STEM Education, σεβόμενος ότι οι Φυσικές επιστήμες αποτελούν τη βάση του μέλλοντος, σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ερευνώ το Φυσικό κόσμο”, μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά του δημοτικού να κατανοήσουν τις Φυσικές επιστήμες. Όπως επιτάσσει  το σχολικό βιβλίο, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και πραγματοποιούν πλέον των 100 πειραμάτων, αποκτώντας έτσι εργαστηριακή εμπειρία.

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ερευνώ τον φυσικό κόσμο είναι πλήρως συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου (Ε & ΣΤ τάξης). Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, εξερευνώντας, συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο που ωφελεί στην ανάπτυξή τους.

Οι μαθητές θα εργασθούν σε ομάδες. Θα χρησιμοποιήσουν το μοναδικό εκπαιδευτικό πακέτο μικροκλίμακας που έχει σχεδιάσει η UNESCO και εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός της σχεδίασης αυτού του εκπαιδευτικού πακέτου είναι οι μαθητές:

  • Να αποκτήσουν εργαστηριακή εκπαίδευση
  • Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες
  • Να χρησιμοποιούν υλικά μικροκλίμακας τα οποία είναι ελαφριά, δεν τραυματίζουν και είναι φιλικά προς το χρήστη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ερευνώ το φυσικό κόσμο περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά πολύτιμες δραστηριότητες, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να εξασκηθούν, να διερευνήσουν και να πειραματιστούν με τα υλικά που περιέχει το “micro” κουτί τους με σκοπό να κατανοήσουν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών.

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος Ερευνώ τον φυσικό κόσμο είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές/τριες την επιστήμη και το περιβάλλον τους, ακολουθώντας την επιστημονική μεθοδολογία με ένα συναρπαστικό τρόπο.

Χωρίς «παπαγαλία», χρησιμοποιώντας εξαιρετικά φύλλα εργασίας, ανακαλύπτουν τους νόμους των φυσικών επιστημών, καταγράφουν φαινόμενα και γεγονότα, μετρούν, συγκρίνουν, σχεδιάζουν, δημιουργούν πίνακες και βγάζουν συμπεράσματα συνεργαζόμενοι σε ομάδες των δύο.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
  • Αριθμός μαθημάτων: 28
  • Διάρκεια μαθήματος: 90
  • Αριθμός καταρτιζόμενων: 20

Διαθεματικές Γνώσεις


Φυσική: Το παιδί ερευνά, συλλέγει δεδομένα, κατανοεί τον τρόπο  πχ μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, κατανοεί  τον τρόπο σύνδεσης και το ρόλο των διαφόρων στοιχείων σε ένα κύκλωμα. Ακολουθεί την επιστημονική μεθοδολογία, ερευνά συγκροτημένα και στοχευμένα, προβλέπει και επαληθεύει, αντιπαραβάλλει στοιχεία, συνάγει συμπεράσματα, συναρμολογεί απλά ή πολύπλοκα κυκλώματα κατασκευάζοντας λειτουργικά συστήματα. Με δύο λόγια μαθαίνει να δρα ως επιστήμονας παρατηρώντας, σχεδιάζοντας, επιβεβαιώνοντας τους νόμους της Φυσικής 

Τεχνολογία: Το παιδί καλείται να προτείνει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες, να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά και διαδικασίες, να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να δοκιμάσει και, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει, να ερευνήσει  συστήματα, υποσυστήματα και συστήματα ασφάλειας και ελέγχου, να  χρησιμοποιήσει οδηγίες σε δύο διαστάσεις και να κατασκευάσει πρωτότυπα τριών διαστάσεων δουλεύοντας συνεταιριστικά σε μια ομάδα. 

Μαθηματικά: Το παιδί χρησιμοποιεί τα μαθηματικά στην επιστήμη για να κάνει συγκρίσεις και ανακαλύπτει τις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών. Να εμβαθύνει στις Μετρήσεις θεμελιώδες κεφάλαιο στη επιβεβαίωση των Φυσικών κανόνων  

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Το Νερό

Ενότητα 2η: Ο Αέρας

Ενότητα 3η: Τι είναι ο Ηλεκτρισμός

Ενότητα 4η: Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ενότητα 5η: Τα Υλικά Σώματα

Ενότητα 6η: Η Ενέργεια

Ενότητα 7η: Το Φως, ο Ήχος

Ενότητα 8η: Τι είναι οι Σπόροι

Ενότητα 9η: Τι είναι η Τριβή και άλλες Φυσικές έννοιες

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί το παιδί μου πρέπει να διδάσκεται και μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων τις φυσικές επιστήμες;

Σε όλο τον κόσμο, οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών έχουν διαπιστώσει ότι οι πρακτικές εμπειρίες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της  εκμάθηση των φυσικών επιστημών. Και αυτό διότι οι γνώσεις μας στο χώρο των φυσικών επιστημών αυξάνονται με θεαματικό ρυθμό. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν το θεματικό εύρος των φυσικών επιστημών να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του από έδρας σχολικού μαθήματος.

Έμφαση συνεπώς πρέπει να δίνεται στην ποιότητα του μαθήματος, στη συστηματική μετάδοση της μεθοδολογίας που χαρακτηρίζει τις φυσικές επιστήμες καθώς και στην “ψυχή” των φυσικών επιστημών, που είναι το πείραμα.

Η επιστημονική μέθοδος και η εκπαιδευτική της προσέγγιση με το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο διδασκαλίας σχηματοποιούνται αδρά στα παρακάτω βήματα:

Γιατί το παιδί μου πρέπει να εργάζεται σε ομάδα και όχι μόνο του;

Οι εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε όλο τον κόσμο και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς οι εργοδότες δεν αναζητούν πλέον άτομα που κατέχουν μόνο γνώσεις και πανεπιστημιακή πιστοποίηση, αλλά άτομα που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλές καταστάσεις, να είναι κοινωνικοποιημένα και συνηθισμένα στην συνεργασία με άλλα άτομα, να έχουν πρακτική εμπειρία και να έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν όλα όσα διδάχτηκαν στο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο.

Ένα μέσο απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που δραστηριοποιούνται μέσα στο σχολείο (σε όλες τις βαθμίδες) αλλά και έξω από το σχολείο ώστε συνεργαζόμενοι και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο να εξελιχθούν σε ανθρώπους που μπορούν να συνεργαστούν με πολλά και διάφορα άτομα.

Να συνεργάζονται με άτομα ακόμη και αν αυτά προέρχονται από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, είτε έχουν ζήσει σε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από τη δική τους.

Το να μάθεις να επικοινωνείς με κάποιον, να τον κάνεις να αντιληφθεί τις ιδέες σου ή να τον πείσεις για κάτι, είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Από την άλλη εντός της ομάδας, κανείς μαθαίνει να θέτει στόχους, να ακολουθεί βήματα για να τους καταφέρει, να ανταποκρίνεται σε δυσκολίες και προθεσμίες και ίσως τελικά να καταφέρνει αυτό που θέλει.

Γιατί το παιδί μου να πειραματίζεται σε μικροκλίμακα και όχι με μεγάλα όργανα μεγάλης ακρίβειας;

Στα σύγχρονα εργαστήρια οι επιστημονικές πειραματικές δραστηριότητες γίνονται όλο και περισσότερο σε μικροκλίμακα.

Αυτό γίνεται επειδή το κόστος είναι σημαντικά μικρότερο, είναι πιο ασφαλείς και λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον

Αυτά τα πλεονεκτήματα προέρχονται από δύο χαρακτηριστικά του συστήματος Microscience:

  • ο εξοπλισμός είναι πολύ μικρότερος από ό, τι ο παραδοσιακός εξοπλισμός
  • μεγάλο μέρος του εξοπλισμού είναι κατασκευασμένο από πλαστικό (αντί του γυαλιού).

Μια σημαντική συνέπεια, ειδικά για τη χημεία, είναι ότι οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρότερες ποσότητες, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων από την αγορά αναλωσίμων και το γεγονός ότι μειώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών και περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πρόγραμμα microscience της Unesco θα βοηθήσει το παιδί μου ώστε να αριστεύσει στο σχολείο;

γιατί το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά ώστε άμεσα να έχουν πρόσβαση στην βιωματική κατάκτηση της γνώσης μέσα από προσωπικές εμπειρίες.

Το παιδί έχει τη δυνατότητα να δει στην πράξη πως λειτουργούν όσα έχει διαβάσει ή έχει ακούσει από το δάσκαλό του ή τη δασκάλα του, να τα δοκιμάσει, να κάνει λάθη και να αρχίσει από την αρχή. Έτσι, όταν έρθει η ώρα να κάνει κάτι αντίστοιχο στην εργασία του, θα έχει ήδη μια σχετική εμπειρία.

Στο πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, εξερευνώντας, συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο που ωφελεί την ανάπτυξή τους.

Related Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *