Μηχανική (5)

View as
 • Become an Engineer

  85,00 
  The program Become an Engineer gives students the opportunity to transform into young scientists!Attend program Become an Engineer for first grades Primary school students!2 modules of 12 courses!
 • Simple And Powered Machines

  80,00 
  Price: 80€ 

  It presupposes the possession of educational equipment

  If you do not have equipment, you can buy this material at a cost of +60 € from the initial cost.

 • Simple Machines

  80,00 
  Price: 80€

  It presupposes the possession of educational equipment

  If you do not have equipment, you can buy this material at a cost of +28 € from the initial cost
 • WeDo 2.0 Scratch

  80,00 
  Price: 80€It presupposes the possession of educational equipment

  If you do not have it, you can get the equipment at the price of 150 €

 • Μηχανές και μηχανισμοί

  Το πρόγραμμα Θα γίνω Μηχανικός δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες!Παρακολουθήστε 12 μαθήματα Μηχανές και μηχανισμοί για μαθητές A’, B’ και Γ' Δημοτικού συνολικής διάρκειας 12 ωρών!Σε δύο κύκλους των 12 μαθημάτων