δημοτικό@ (1)

View as
  • Μηχανές και μηχανισμοί

    88,00 
    Το πρόγραμμα Θα γίνω Μηχανικός δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες! Παρακολουθήστε 12 μαθήματα Μηχανές και μηχανισμοί για μαθητές A’, B’ και Γ' Δημοτικού συνολικής διάρκειας 12 ωρών! Σε δύο κύκλους των 12 μαθημάτων