δημοτικό STEM Online Εngineering (2)

View as
  • Απλές Μηχανές

    85,00 
    Το πρόγραμμα Απλές Μηχανές δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες! Παρακολουθήστε το "Θα γίνω Μηχανικός" για μαθητές A’ Δημοτικού! Κόστος: 85€ (εάν διαθέτετε εξοπλισμό) Εάν δεν διαθέτετε εξοπλισμό, μπορείτε να αγοράσετε το υλικό με κόστος +28€ Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.
  • Σύνθετες Μηχανές

    85,00 
    Με το εκπαιδευτικό Σύνθετες Μηχανές οι μαθητές είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν μηχανές στη κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην υπηρεσία του ανθρώπου. Παρακολουθήστε το "Σύνθετες Μηχανές" για μαθητές Β’, Γ’ Δημοτικού! Κόστος: 85€ (εάν διαθέτετε εξοπλισμό) Εάν δεν διαθέτετε εξοπλισμό, μπορείτε με να αγοράσετε το υλικό με κόστος +60€ Δύο κύκλοι των 12 μαθημάτων ο καθένας. Αγορά ανά κύκλο.