Power Engineers

Engineering

power-engineers

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Power Engineers, τα παιδιά ξεδιπλώνουν τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους!

Εισάγουν στις κατασκευές τους στοιχεία Ηλεκτρισμού, παίζοντας με τις βασικές φυσικές έννοιες της Ενέργειας, της Μάζας, της Δύναμης και του Χρόνου!

Η κίνηση των κατασκευών πραγματοποιείται με διάφορες μορφές ενέργειας (ηλεκτρική, δυναμική, αιολική, κ.ά.).  Η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην κίνηση της κατασκευής περιορίζεται στην έναρξη ή στην παύση της.

Παράλληλα τα παιδιά εμβαθύνουν στον Προγραμματισμό, ακολουθώντας διδακτικά σενάρια βασισμένα στη μέθοδο story-based learning. Επιπλέον, προετοιμάζουν τον δρόμο για τον συνδυασμό Μηχανικής και Προγραμματισμού προς τη δημιουργία του πρώτου αυτοματισμού.

Σκοπός προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν:

 1. κατασκευάσει σύνθετες μηχανές με εισαγωγή στοιχείων ηλεκτρισμού,
 2. εξοικειωθεί βιωματικά με κεντρικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών, 
 3. αξιοποιήσει τα Μαθηματικά για τον υπολογισμό του μηχανικού πλεονεκτήματος των κατασκευών τους και τη δημιουργία μοτίβων, 
 4. δημιουργήσει προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού Scratch,
 5. αναπτύξει δεξιότητες δημιουργικότητας, συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος.

Πληροφορίες Προγράμματος

 • Ηλικία: Γ‘ Δημοτικού (συνέχεια του Creative Engineers)
 • Αριθμός μαθημάτων: 30 
 • Διάρκεια μαθήματος: 90′
 • Αριθμός μαθητών: 12 

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Απλές μηχανές

Ενότητα 2η: Ηλεκτρική κίνηση

Ενότητα 3η: Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ενότητα 4η: Εισαγωγή στους αυτοματισμούς

Ενότητα 5η: Ανοικτά project

Διαθεματικές Γνώσεις


 • Φυσική: Τριβή, Μετατροπές Ενέργειας, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
 • Τεχνολογία: Απλές Μηχανές, Μετάδοση Κίνησης, Σύγχρονοι Μηχανισμοί
 • Μηχανική: Μηχανικό Πλεονέκτημα, Στατικότητα – Δόμηση, Problem Solving
 • Μαθηματικά: Απλές Πράξεις, Αρίθμηση, Μοτίβα, Γεωμετρία
Lesson tags: Δημοτικό STEM Alive Εngineering, Τεχνολογία
Back to: Engineering