Εκπαιδευτική Ρομποτική (Nezha Robotics)

Ο STEM Education έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων για την εισαγωγή του STEM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού. Κατά τη διάρκειά του οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό κιτ Nezha, που περιλαμβάνει πλήθος δομικών υλικών για κατασκευή ρομποτικών μοντέλων και προγραμματίζεται με τον μικροελεγκτή Micro:bit. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό πλήρως αυτόνομων ρομπότ και τη χρήση εξειδικευμένων αισθητήρων. Τα παιδιά πραγματοποιούν αποστολές physical computing. Επίσης σχεδιάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ που πλοηγείται αυτόνομα στον χώρο ή πραγματοποιεί line-following, παίρνει μετρήσεις φυσικών μεγεθών και τις απεικονίζει εύληπτα σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον. Το καινοτόμο αυτό χαρακτηριστικό του προγράμματος συνδέει την ανάλυση δεδομένων και τη μαθηματική σκέψη με τις έννοιες των φυσικών επιστημών, εμπλουτίζοντας έτσι το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Με αφετηρία προκλήσεις του πραγματικού κόσμου, τα παιδιά αξιοποιούν συνδυασμούς αισθητήρων και κινητήρων και προσθέτουν ευφυΐα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων!

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές έχουν:

  1. κατασκευάσει πλήρως αυτόνομες ρομποτικές διατάξεις,
  2. προγραμματίσει τα ρομπότ τους να αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας αισθητήρες,
  3. προσθέσει ευφυΐα στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων χρησιμοποιώντας μαθηματική/αλγοριθμική σκέψη,
  4. φέρει εις πέρας διασκεδαστικές αποστολές εμπνευσμένες από τον πραγματικό κόσμο.
Lesson tags: Engineering-Εργαστήρια Δεξιοτήτων