Εκπαιδευτική Ρομποτική (Nezha Robotics-Arduino)

nezha-arduino-02

Το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων του STEM Education για το Γυμνάσιο, έχει διπλή αποστολή. Αφενός εισάγει τα παιδιά στο STEM και την Eκπαιδευτική Ρομποτική. Αφετέρου να τους παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να κατασκευάζουν ολοκληρωμένες ρομποτικές διατάξεις με το κιτ Nezha-Arduino.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά εξοικειώνονται τόσο με γραφικές γλώσσες προγραμματισμού όσο και με το περιβάλλον προγραμματισμού (Arduino IDE) σε γλώσσα C. Ακολουθεί η κατασκευή ρομπότ με τα δομικά υλικά του κιτ και ο προγραμματισμός τους έτσι ώστε να εκτελούν συγκεκριμένες προκλήσεις. Τέλος, με τη χρήση αισθητήρων, προγραμματίζουν το ρομπότ τους να αντιδρά βάσει της πληροφορίας που λαμβάνει από το περιβάλλον του (physical computing). 

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη γραφική αναπαράσταση των πειραματικών δεδομένων σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Ο σκοπός είναι τα παιδιά να δουν στην πράξη την μέτρηση φυσικών μεγεθών που γνωρίζουν θεωρητικά, έτσι ώστε να νοηματοδοτήσουν βιωματικά τις αφηρημένες αυτές έννοιες.

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν:

  1. εμβαθύνει σε έννοιες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,
  2. κατασκευάσει και προγραμματίσει πλήρως αυτόνομα ρομπότ,
  3. χρησιμοποιήσει τους αισθητήρες του εκπαιδευτικού κιτ για τη λήψη μετρήσεων φυσικών μεγεθών και τη γραφική τους απεικόνιση σε κατάλληλο περιβάλλον,
  4. πραγματοποιήσει ανάλυση των δεδομένων τους για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα του πραγματικού κόσμου με τη μεθοδολογία STEM.
Lesson tags: Engineering-Εργαστήρια Δεξιοτήτων