Εισαγωγή στην ηλεκτρονική τεχνολογία

Engineering

electroniki-photo

Ο κόσμος των ηλεκτρονικών διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.  Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίζουν βασικές αρχές ηλεκτρονικής έτσι ώστε να έχουν έλεγχο του τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και να είναι σε θέση να κάνουν σωστές επιλογές. Οι βασικές αρχές ηλεκτρονικών δεν διδάσκονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Το προτεινόμενο πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει αυτό το κενό με τρόπο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό!

Τι είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα και ποια φυσικά μεγέθη καθορίζουν την συμπεριφορά του; Πως σχεδιάζουμε και πως υλοποιούμε ηλεκτρικά κυκλώματα; Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα προγραμματισμού Python , για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων; Πως αξιοποιούμε τις βασικές αρχές του Physical Computing, για να συνθέσουμε «έξυπνες» ηλεκτρονικές διατάξεις που θα κάνουν την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη; Είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα απαντήσουμε στις διασκεδαστικές δραστηριότητες του προγράμματος.

* Μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το πρόγραμμα με το εξ αποστάσεως πρόγραμμα ⇒ Physical Computing & Python, για να συμπληρώσετε και να εξοπλίσετε τις γνώσεις των παιδιών σας και με την χρήση Αυτοματισμών, σε προνομιακή τιμή! 

Σκοπός προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν:

  • κατανοήσει τις θεμελιώδες αρχές του Ηλεκτρισμού και του Ηλεκτρομαγνητισμού
  • γνωρίσει τεχνικές σχεδίασης βασικών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
  • εξοικειωθεί με το Physical Computing με χρήση μικροελεγκτή Micro:bit και γλώσσας Python,
  • αναπτύξει κριτική σκέψη και τεχνογνωσία για ηλεκτρονικές συσκευές και διατάξεις που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους,
  • δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα του πραγματικού κόσμου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία STEM.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Α‘-Β’-Γ’ Γυμνάσιου
  • Διάρκεια Προγράμματος: 30
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός συμμετεχόντων: 12

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η:  Έξυπνες λύσεις στην καθημερινότητα

Ενότητα 2η: Εφευρέτες και Εφευρέσεις

Ενότητα 3η:Επιχειρηματικότητα

Ενότητα 4η:Προετοιμασία διαγωνισμών

Διαθεματικές Ενότητες


Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής

Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές

Μηχανική: Επιλογές – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα

Μαθηματικά: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αναζήτηση Μοτίβων, Μελέτη Αλγορίθμων & Προχωρημένος Προγραμματισμός.

Τι είναι το SPIKE


Το SPIKE συνδυάζει τουβλάκια, ένα ισχυρό προγραμματιζόμενο Hub (μικροελεγκτή) με 6 θύρες, γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται και ακολουθεί τη φιλοσοφία του Scratch και μαθήματα STEAM που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση καθώς και το επίπεδο κριτικής σκέψης των μαθητών. Οι δραστηριότητες συνδυάζουν κατασκευή και προγραμματισμό διευκολύνοντας την εισαγωγή των μαθητών στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στην επίλυση προβλημάτων με εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.

Lesson tags: Γυμνάσιο STEM Alive Coding
Back to: Engineering