Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (TPBot)

tpbot-02

Το ρομποτικό όχημα TPBot, είναι το ιδανικό εργαλείο για την εισαγωγή του STEM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Έχει μοναδικό σχεδιασμό και είναι προγραμματιζόμενο με τον μικροελεγκτή Micro:bit. Αυτό του δίνει την ευελιξία να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο εύρος projects: από τον απλό προγραμματισμό μιας διαδρομής έως την αποφυγή εμποδίων ή τη λήψη μετρήσεων.

Στο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων που ανέπτυξε ο STEM Education τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Micro:bit και στη συνέχεια θα προγραμματίσουν με αυτό το TPBot. Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι του ρομπότ σε συγκεκριμένη διαδρομή, η σχεδίαση μοτίβων και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (line follow, αποφυγή εμποδίων). Επίσης, θα λάβουν μετρήσεις με αισθητήρες. Οι μετρήσεις του αποτυπώνονται σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων σε πραγματικό χρόνο βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν βιωματικά πολύ βασικές  μαθηματικές έννοιες από μικρή ηλικία. 

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, τα παιδιά θα έχουν συνδέσει βιωματικά και με παιγνιώδη τρόπο τις φυσικές επιστήμες και τη μαθηματική σκέψη!

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν:

  1. εξοικειωθεί με τη χρήση του TPBot,
  2. προγραμματίσει τον μικροελεγκτή Micro:bit με το λογισμικό MakeCode,
  3. πραγματοποιήσει μετρήσεις φυσικών μεγεθών με χρήση μικροελεγκτή και αισθητήρων,
  4. αποτυπώσει τις μετρήσεις τους σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων για ανάλυση δεδομένων,
  5. κατασκευάσει λειτουργικά ρομποτικά μοντέλα για να επιλύσουν προκλήσεις του πραγματικού κόσμου.
Lesson tags: Engineering-Εργαστήρια Δεξιοτήτων