Μελισσοπεριπέτειες

beebot-new

O STEM Education ανέπτυξε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική με το προγραμματιζόμενο ρομπότ BeeBot. Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος τα παιδιά γνωρίζουν βιωματικά τις Φυσικές Επιστήμες, μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και απλών πειραμάτων.

Το BeeBot είναι ένα διασκεδαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την εισαγωγή του προγραμματισμού στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά προγραμματίζουν τα ρομπότ τους να πραγματοποιούν συγκεκριμένες διαδρομές. Έτσι, αντιλαμβάνονται την έννοια της ακολουθίας και αναπτύσσουν αλγοριθμική σκέψη. Ενδυναμώνουν τις χωροταξικές τους δεξιότητες με δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός της πιο σύντομης διαδρομής, ή ο προσανατολισμός σε χάρτη. Επίσης κάνουν μετρήσεις, προβλέψεις και επιλύουν προβλήματα ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τις πρωτομαθηματικές τους δεξιότητες. 

Παράλληλα, το ΒeeBot σε συνδυασμό με θεματικές πίστες διαθέτει ποικιλία σεναρίων για διδασκαλία! Οι δραστηριότητες σχετίζονται με την Αστρονομία, τη Φυσική, τη Βιολογία και τις Γεωεπιστήμες. Τα παιδιά θα τις πραγματοποιήσουν μπαίνοντας στο ρόλο του μικρού επιστήμονα! Θα εμπλακούν ενεργά αφού όλες οι δραστηριότητες είναι hands-on και στηρίζονται στην εκπαιδευτική μέθοδο learning by doing. Και όλα αυτά μέσα από τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν:

  1. εξοικειωθεί με τη χρήση και τον προγραμματισμό του BeeBot, 
  2.  μάθει τις πρώτες τους αλγοριθμικές/προγραμματιστικές έννοιες (ακολουθία, κώδικας),
  3. ενδυναμώσει τη γεωχωρική τους αντίληψη και τον προσανατολισμό που συνδέεται άμεσα με τη μαθηματική σκέψη,
  4. έρθει βιωματικά σε επαφή με έννοιες από τις φυσικές επιστήμες και τον κόσμο γύρω μας.
Lesson tags: Engineering-Εργαστήρια Δεξιοτήτων