Ηλεκτρισμός και Ηλεκτρονικά

Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα κατανοήσουν σε βάθος τις αρχές ηλεκτρισμού ηλεκτρονικής και ηλεκτρομαγνητισμού.

Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες που χρησιμοποιούνται καθημερινά στις ηλεκτρονικές συσκευές.
Θα δημιουργήσουν κυκλώματα με τους αισθητήρες και θα παίξουν εφαρμόζοντάς τα σε δομικές κατασκευές.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: Μαθητές Γυμνασίου
  • Αριθμός μαθημάτων: 20 δραστηριότητες
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 16 μαθητές
Back to: Engineering