Εκπαιδευτική Ρομποτική (Mindstorms EV3)

Engineering

Οι μαθητές εισέρχονται στο κόσμο των Ρομπότ. Αυτόνομες μηχανές στην υπηρεσία του ανθρώπου. Η εκπαιδευτική ρομποτική δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να υλοποιήσουν σύνθετες κατασκευές συνδυάζοντας κατασκευή και προγραμματισμό να σκεφθούν ως μηχανικοί και να φανταστούν τη επίλυση του προβλήματος μέσα από τη κατασκευή τους

Η εμπλοκή στην ομαδική δραστηριότητα κατασκευής ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ βοηθά τους μαθητές να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν βιωματικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο.

Κάθε ρομποτική κατασκευή για να λειτουργήσει αυτόνομα χρειάζεται εφαρμοσμένο προγραμματισμό που για πρώτη φορά προσεγγίζεται πρακτικά από τη νέα γενιά, μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων που τα ίδια τα παιδιά συντάσσουν εύκολα, στο ειδικό προγραμματιστικό περιβάλλον που προσφέρει το Mindstorms EV3 με εικονικό τρόπο.

Μέσω της διαθεματικότητας των δραστηριοτήτων θα διδαχθούν πρώτα εισαγωγικές και στη συνέχεια προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού και κατασκευής μοντέλων ρομπότ.  Οι δραστηριότητες που εκπονούν με αυτά τα ρομπότ,  βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά  τις έννοιες της απόστασης, του χρόνου, της ταχύτητας & της μάζας τις συντεταγμένες στο επίπεδο και στο χώρο που δύσκολα μαθαίνουν στο σχολείο λόγω του αφηρημένου τους χαρακτήρα, αλλά και έννοιες των τεχνών της ζωγραφικής και της μουσικής. Ο αλγοριθμικός τρόπος προγραμματισμού τους μαθαίνει πως να οικοδομούν βήμα βήμα το πρόγραμμά τους

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος «Εκπαιδευτική ρομποτική» είναι η συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (S.T.E.M.), όπου οι μαθητές πρακτικά κατανοούν τις θεωρίες που διδάσκονται στο σχολείο, με την ταυτόχρονη περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων εφευρετικότητας, προχωρημένων και πολύπλοκων προγραμματιστικών τεχνικών.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: 11-15 ετών
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 δραστηριότητες
  • Διάρκεια: 90 λεπτά 
  • Αριθμός μαθητών: 12

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: νοητικά δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα
  • Μαθηματικά: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αναζήτηση Μοτίβων, πολύπλοκοι Αλγόριθμοι & Προχωρημένες Προγραμματιστικές Τεχνικές (Ακολουθίας Γραμμής, κ.α.)

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή, εκμάθηση και ανάκληση δεξιοτήτων στη χρήση των πολλών αισθητήρων του Mindstorms EV3 και στην κατασκευή αυτοματισμών στις ρομποτικές κατασκευές

Ενότητα 2η: Εξάσκηση στη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων για την λειτουργική αυτονομία των ρομποτικών κατασκευών  (αποφάσεις, επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες)

Ενότητα 3η: Εφαρμογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην κατασκευή και λειτουργία προχωρημένων ρομποτικών κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένων μέσω της διαθεματικότητας και προγραμματισμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Ενότητα 4η: Μελέτη της ζωγραφικής και της μουσικής με τη χρήση Mindstorms EV3 – χρήση μοτίβων στις παραπάνω τέχνες

Lesson tags: 8. Γυμνάσιο
Back to: Engineering