Αγωνιστική Εκπαιδευτική Ρομποτική – Open κατηγορία

Όπως γνωρίζετε στη πατρίδα μας  ο WRO Hellas  οργανώνει και διεξάγει δύο διαγωνισμούς

  • Εθνικό προκριματικό διαγωνισμό για τη συμμετοχή των μαθητών στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Το πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στους μαθητές προχωρημένη γνώση, εφαρμόζοντας τεχνικές επίλυσης προβλημάτων ακολουθώντας την κατάλληλη μεθοδολογία για την ολοκλήρωση απαιτητικών project.

Προάγει την ομαδική εργασία και βάζει τα παιδιά στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης.

Οι μαθητές θα μάθουν να λειτουργούν ομαδικά  προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις κατασκευαστικές  προκλήσεις, απελευθερώνοντας έτσι τις  δημιουργικές  τους  δυνάμεις στην κατασκευή στιβαρών, ευφυών και αυτόνομων ρομποτικών μοντέλων που θα επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Παράλληλα, θα εμβαθύνουν στον προγραμματισμό και την μηχανική αρτιότητα γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά ρομποτικών κατασκευών που αλληλοεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο.

Οι μαθητές θα διδαχθούν από εκπαιδευτικούς έμπειρους και με πολλές διεθνείς διακρίσεις στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής, εξειδικευμένων στις προκλήσεις αυτών των κατηγοριών.

Έτσι, προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν, αν το θελήσουν, στην open κατηγορία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στη συνέχεια στην  Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  WRO.

Απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες και συγκεκριμένα για μαθητές Ε, ΣΤ τάξης Δημοτικού όπως επίσης για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Οι μαθητές του Λυκείου που θα ξεχωρίσουν εκεί, εισάγονται αυτόματα στις σχολές που επιθυμούν!

Σκοπός προγράμματος

Η εκπαιδευτική διαδικασία εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και διδάσκει πως περνάμε από τη σύλληψη μιας ιδέας στη δημιουργία του κατάλληλου project με το οποίο δίνουν λύση στο πρόβλημα που έχει τεθεί. ΟΙ μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν μικροελεγκτές και αισθητήρες open hardware και να προγραμματίζουν αλγοριθμικά τη κατασκευής τους. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες «αποκωδικοποίησης μιας πρόκλησης», χαρτογράφησης , προχωρημένες κατασκευαστικές τεχνικές, καθώς και άλλες τεχνικές με γνώμονα πάντα την επίλυση επιμέρους αλλά και συγκεντρωτικά ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Ηλικία: 10-17 ετών
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 μαθήματα
  • Διάρκεια: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Διαθεματικές Γνώσεις


  • Φυσική: Τριβή, Ταχύτητα, Δύναμη, Νόμοι της Μηχανικής
  • Τεχνολογία: Περίπλοκες Μηχανές, Αυτόματες Ρομποτικές Κατασκευές
  • Μηχανική: νοητικά δίπολα – Στατικότητα ή Ευέλικτη Δόμηση, Δύναμη ή Ταχύτητα

Θεματικές Ενότητες


Ενότητα 1η: Εισαγωγή, εκμάθηση και ανάκληση δεξιοτήτων στη χρήση πολλών αισθητήρων και στην κατασκευή αυτοματισμών στις ρομποτικές κατασκευές.

Ενότητα 2η:Εξάσκηση στη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων για την λειτουργική αυτονομία των ρομποτικών κατασκευών (αποφάσεις, επαναλήψεις, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες)

Ενότητα 3η: Εφαρμογή των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στην κατασκευή και λειτουργία προχωρημένων ρομποτικών κατασκευών, ειδικά σχεδιασμένων μέσω της διαθεματικότητας και προγραμματισμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων

Ενότητα 4η: Βελτίωση ρομποτικών κατασκευών και διασύνδεση διαφορετικών υποσυστημάτων σε ενοποιημένη δομή παράλληλα με την εφαρμογή ανατροφοδότησης δεδομένων και πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο

Lesson tags: Αγωνιστική
Back to: Engineering