Μηχανοτρονική

Ένα πρόγραμμα για να διδάξετε στους μαθητές σας τους Αυτοματισμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία, μέσα από ρεαλιστικά μοντέλα που οι ίδιοι κατασκευάζουν και προγραμματίζουν.