Κατασκευάζω τον κόσμο μου

Το πρόγραμμα Κατασκευάζω τον κόσμο μου απευθύνεται σε παιδιά 4 ετών. Με τη χρήση πολύχρωμων και εύκολων στη χρήση εργαλείων, οι μικροί επιστήμονες κατασκευάζουν μοντέλα όμοια με ζώα, φυτά ή αντικείμενα που παρατηρούν γύρω τους.

Read more