Πρόγραμμα μαθημάτων

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Χτίζοντας τον δικό μου κόσμο 16:30-17:30 10:00-11:00
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί 16:30-17:30 16:30-17:30 17:30-18:30 16:30-17:30 16:30-17:30 11:05-12:05
17:30-18:30 17:30-18:30
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath 17:30-18:30 17:30-18:30 12:10-13:10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 11:35-13:05
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 2 10:00-11:30
13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 και 2 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 10:00-11:30
13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 10:00-11:30
13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 2 11:35-13:05
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 και 2 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο Μαγικός Κόσμος των Μαθηματικών μέσα από Κατασκευές 11:35-13:05
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Let’s Scratch 10:00-11:30
16:20-17:50
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο 11:35-13:05
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego Mindstorms 11:35-13:05
13:10-14:40
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αγωνιστική Εκπαιδευτική Ρομποτική 17:30-19:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego Mindstorms 11:35-13:05
13:10-14:40
14:45-16:15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανακαλύπτω τη Φυσική 13:10-14:40
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς Open Hardware 17:30-19:00 11:35-13:05
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αγωνιστική Εκπαιδευτική Ρομποτική 17:30-19:00
ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ Lego Mindstorms με ROBOTC 16:20-17:50
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 10:00-11:00
17:30-18:30 17:30-18:30
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 11:35-13:05
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 2 13:10-14:40
16:20-17:50
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 και 2 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 10:00-11:30
11:35-13:05
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 2 13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 και 2 17:30-19:00 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Let’s Scratch 16:20-17:50
ΔΗΜΟΤΙΚΟ LEGO Mindstorms EV3 10:00-11:30
11:35-13:05
13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αγωνιστική Ρομποτική 14:45-16:15
ΓΥΜΝΑΣΙΟ LEGO Mindstorms EV3 10:00-11:30
11:35-13:05
13:10-14:40
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αγωνιστική Ρομποτική 14:45-16:15
ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ Λιλιπούτειοι Μηχανικοί 16:30-17:30 17:30-18:30 16:30-17:30 16:30-17:30 17:30-18:30 10:00-11:00
17:30-18:30 17:30-18:30
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ STEMath 17:30-18:30 16:30-17:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 10:00-11:30
13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 2 11:35-13:05
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νέοι Μηχανικοί 1 και 2 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 10:00-11:30
14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 11:35-13:05
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 2 13:10-14:40
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Stem in Action 1 και 2 17:30-19:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ο Μαγικός Κόσμος των Μαθηματικών 14:45-16:15
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο 16:20-17:50
ΔΗΜΟΤΙΚΟ LEGO Mindstorms EV3 11:35-13:05
13:10-14:40
ΓΥΜΝΑΣΙΟ LEGO Mindstorms EV3 11:35-13:05
13:10-14:40

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ!

τηλ.: 2106777285 Κατεχάκη, 2106010162 Αγία Παρασκευή & Κηφισιά | info@stem.edu.gr