Επισκέψεις σχολείων

Σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζεται η σημασία της ένταξης των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. H δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να προετοιμαστούν οι επιστήμονες του αύριο.

Στην Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους προσπαθούν να εντάξουν το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια και στα παιδαγωγικά της τριτοβάθμιας). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αρχίσει (από το 2009) μια προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν πιλοτικά νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην τάξη, διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία STEM. Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

Σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται και στην χώρα μας. Ο STEM Education (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών) διεξάγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση. Ο STEM Education είναι ένας Εκπαιδευτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, με σκοπό:

  • Τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας & του πνεύματος συνεργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στη χώρα μας.
  • Την ανάπτυξη εφαρμογών των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους και εφαρμογές της ρομποτικής στην εκπαίδευση.
  • Την ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης και την ενίσχυση της σχολικής επίδοσης που αφορά την καλύτερη και αποδοτικότερη κατανόηση των πρακτικών μαθημάτων – φυσική, μαθηματικά, πληροφορική, κ.ά.- αλλά και της κλασικής παιδείας, γενικότερα.
  • Την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών με όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
  • Την εισαγωγή του “engineering” στις Φυσικές Επιστήμες (STEM).

 

Με γνώμονα τα παραπάνω και  στόχο να δοθεί σε περισσότερους μαθητές η ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική ο STEM Education πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λιλιπούτειοι Μηχανικοί (Σχεδιασμένο για μαθητές Νηπιαγωγείου, 4 και 5 ετών)

Νέοι Μηχανικοί (Κατάλληλο για μαθητές Α, Β και Γ Δημοτικού)

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (Κατάλληλο για μαθητές Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού) 

Τα Εργαστήρια διεξάγονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας:

– Κατεχάκη 52 (Για Δημοτικά)

– Αγία Παρασκευή, Στρατηγού Μαρούλη 7 (όπισθεν Μεσογείων 446) (Για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια)

– Κηφισιά, Κηφισίας 210 (Για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)

  • Ώρες 09:30-11:00 και 11:30-13:00
  • Ημέρες διεξαγωγής: καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης
  • Διάρκεια προγράμματος: 90 λεπτά
  • Κόστος συμμετοχής: 3,5 €/άτομο
  • Parking για την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών με απόλυτη ασφάλεια