Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης .
  • Πού απευθύνεται;

    Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές από Δ΄ Δημοτικού έως τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα, γίνεται μια παρουσίαση των δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και του τρόπου που αυτά συνδέονται. Επίσης, μαθαίνουμε πώς ονομάζουμε τα υλικά και ποιά είναι η χρησιμότητα του κάθε ενός.
Τα γρανάζια είναι απλές μηχανές που μας βοηθούν στη μετάδοση κίνησης. Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά μαθαίνουν τα διάφορα είδη γραναζιών, πώς αυτά συνδέονται και πώς επηρεάζει τη μετάδοση κίνησης η διαφοροποίηση στο μέγεθός τους.
Αφού έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των γραναζιών, τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τη λειτουργία τους στην πράξη, κατασκευάζοντας ένα μίξερ σύμφωνα με λεπτομερείς οδηγίες που τους δίνονται. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή, μέσα από την παρατήρηση και τον πειραματισμό, ανακαλύπτουμε πώς το μέγεθος και ο τύπος του γραναζιού επηρεάζει τη σχέση μετάδοσης κίνησης.
Στη δραστηριότητα αυτή, κατασκευάζουμε ένα όχημα καθαρισμού, όμοιο σε όψη και λειτουργία με αυτό που χρησιμοποιείται στην πραγματική ζωή. Στη συνέχεια, δοκιμάζουμε τον οδοκαθαριστή σε πραγματικές συνθήκες και αναζητούμε τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.
Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι οι τροχοί και οι άξονες, πώς συνδέονται και σε τι χρησιμεύουν σε μια κατασκευή. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τριβής και της κύλισης.
Κατασκευάζοντας το τροχοφόρο όχημα ανακαλύπτουμε τις επιπτώσεις που έχουν στην κίνηση το μέγεθος των τροχών και το βάρος του οχήματος. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε πώς λειτουργεί η μηχανική κατασκευή μέτρησης αποστάσεων που εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα.