Λιλιπούτειοι Μηχανικοί

3 learners taking this course

or log in to view this course.

Course Infomation

  • Levels: 4-6 ετών
  • Start on: 18 - 10 - 2017
  • Lectures: 32 ενότητες
  • Duration: 48 ώρες
  • Class Size: 20 μαθητές
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λιλιπούτειοι Μηχανικοί απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  και βασίζεται σε παιδαγωγικές θεωρίες (Piaget, Vygotsky, Bruner κ.α.)  για το πως μαθαίνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (LEGO Duplo), να αξιοποιήσουν  όλες τους τις δυνατότητες και να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τα βοηθήσουν στη μετέπειτα σχολική ζωή. Ο διαδραστικός χαρακτήρας των μαθημάτων δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν την φαντασία, την περιέργεια και την εφευρετικότητα τους, ώστε μέσα από το πειραματισμό και την ανταλλαγή απόψεων να φτάνουν στη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τα παιδιά σε μαθηματικές έννοιες και σε δραστηριότητες φυσικών επιστημών και μηχανικής. Tα παιδιά αποκτούν κατασκευαστικές ικανότητες, μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να ταξινομούν τα υλικά, παρατηρούν τα χρώματα και τα σχήματα και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των μαθηματικών και της λογικής ακολουθίας. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν και αναπτύσσονται κοινωνικά και συναισθηματικά. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (LEGO Duplo), το οποίο τα παιδιά είναι ελεύθερα να αγγίξουν και να χειριστούν, τα βοηθά να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα και τη φαντασία τους, καθώς και να κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει κατασκευάζοντας ζώα, λουλούδια, κάστρα, πλοία και πολλά άλλα.

Εκπαιδευτικά οφέλη

  • Εξερεύνηση βασικών αρχών μηχανικής
  • Διερεύνηση δύναμης και ισορροπίας
  • Επίλυση προβλημάτων μέσω σχεδιασμού
  • Συνεργασία με άλλους και ανταλλαγή συμπερασμάτων